Peer and Gender-Based Violence In Elementary Schools In Bosnia And Herzegovina - Baseline Study Cover Image

Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini - Baseline studija
Peer and Gender-Based Violence In Elementary Schools In Bosnia And Herzegovina - Baseline Study

Author(s): Melika Šahinović, Alma Jeftić
Subject(s): Gender Studies, Education, School education, Studies in violence and power
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: BiH; elementary schools; violence; peer; gender;
Summary/Abstract: Početkom 2017. godine, TPO Fondacija je počela realizaciju projekta pod nazivom “Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi”. U okviru projekta je urađena Baseline studija: “Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH” koja je provedena u trideset osnovnih škola u tri kantona: Sarajevskom, Hercegovačkoneretvanskom i Srednjobosanskom. Projekat ima za cilj da u saradnji s ministarstvima obrazovanja, upravama osnovnih škola, nastavnicima, pedagozima i drugim školskim djelatnicima te učenicima, roditeljima i društvenim institucijama – kroz niz aktivnosti – radi na podizanju svijesti o vršnjačkom i rodno-zasnovanom nasilju i opasnostima te uspostavljanju efektivnih mehanizama za prevenciju i smanjenje nasilja unutar i izvan škole. Trogodišnji projekat je rezultat saradnje između TPO Fondacije i tri ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Visok stepen prisutnosti nasilja u društvu, ali i zastupljenost vršnjačkog i rodnozasnovanog nasilja u školama u BiH predstavlja veliki izazov za društvo u pogledu izgradnje adekvatnih metoda za suprotstavljanje opasnostima svih vrsta nasilja među djecom. Kako spriječiti nasilje je jedno od ključnih pitanja koje se tiče cijelog društva, jer se susrećemo s nedovoljno kvalitetnim pristupima sistemskom praćenju i analizi različitih oblika nasilja i njihove manifestacije. Uzimajući u obzir različite socioekonomske faktore, transgeneracijski prenosive traume, patrijarhalne i nejednake uloge muškaraca i žena u porodici kao i nestabilna emocionalna okruženja u kojima djeca odrastaju i druge, indirektne faktore koji utječu na razvoj nasilničkog ponašanja, svaki/a član/ica zajednice ima obavezu raditi na prevenciji i rješavanju problema nasilja. Škola i porodica, kao najvažniji faktori socijalizacije ličnosti imaju posebnu odgovornost. Nasilje u školi nije nova pojava. Nedovoljna informiranost o tome kako primijetiti znakove, analizirati profile sudionika i proučavati faktore rizika za pojavu nasilja u školi, kao i nedostatak jedinstvenog odnosa škola prema nasilju upućuju alarmantan poziv svim nivoima društva na sistemski pristup problemu nasilja u školama. S ciljem iznalaženja adekvatnih metoda rada i mehanizama u rješavanju problema nasilja, ovaj poziv se primarno odnosi na potrebu proučavanja relevantnih informacija prikupljenih direktno od nastavnika, pedagoga i psihologa, kao ključnih aktera u odgojno-obrazovnom procesu u osnovnim školama. Baseline studiju je proveo tim TPO Fondacije na temelju upitnika u čijoj izradi su učestvovale dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije, mr. sc. Alma Jeftić i mr. sc. Melika Šahinović. Zahvaljujemo se svim osnovnim školama koje su učestvovale u istraživanju a posebno njihovim pedagozima, psiholozima, socijalnim radnicima i nastavnicima. Također se zahvaljujemo predstavnicima ministarstava obrazovanja u tri kantona: mr. sc. Melisi Mizdrak, mr. sc. Ivici Augustinović i prof. Emini Jusufbegović za podršku koju su pružili tokom provođenja studije.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-04-2
  • Page Count: 55
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian