Prevention of Peer and Gender-Based Violence: Strengthening the Competence of Teachers in Working With Children - Manual Cover Image

Prevencija vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja: Jačanje kompetencija nastavnika u radu sa djecom - Priručnik
Prevention of Peer and Gender-Based Violence: Strengthening the Competence of Teachers in Working With Children - Manual

Contributor(s): Melika Šahinović (Editor), Amila Kahrović-Posavljak (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, School education, Studies in violence and power, Sociology of Education, Pedagogy
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: education; school; violence; prevention; gender; teacher; competence; environment; training;
Summary/Abstract: U okviru programa Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE), početkom 2017. godine, TPO Fondacija je započela saradnju s ministarstvima obrazovanja u tri kantona Federacije BiH: Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona. Naziv zajedničkog trogodišnjeg programa je “Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi”. Cilj niza aktivnosti u okviru programa IKDE je doprinijeti informiranju i osnaživanju žena i muškaraca u BiH i to u pravcu građanske angažiranosti i odgovornosti. Različiti pristupi u obrazovanju podrazumijevaju i dizajniranje odgovarajućih materijala za teorijski i praktični pristup oblastima ljudskih prava, nenasilja i mirovnih dijaloga. Uz podršku mreže vladinih i nevladinih institucija i organizacija, te angažiranost akademske zajednice, mirovnih aktivista i mladih ljudi, aktivnosti se kanaliziraju i inkubiraju na lokalnim nivoima. Visok stepen prisutnosti nasilja u društvu, ali i zastupljenost onog vršnjačkog i rodno-zasnovanog u bh. školama predstavlja veliki izazov, prije svega u pogledu izgradnje adekvatnih metoda za suprotstavljanje opasnostima od svih vrsta nasilja među djecom. Kako spriječiti nasilje je jedno od ključnih pitanja i tiče se cijelog društva budući da se susrećemo s nedovoljno kvalitetnim pristupima sistemskom praćenju i analizi različitih oblika nasilja i njegove manifestacije. Uzimajući u obzir različite socioekonomske faktore, transgeneracijski prenosive traume, patrijarhalne obrasce ponašanja i nejednake uloge muškaraca i žena u porodici kao i nestabilna emocionalna okruženja u kojima djeca odrastaju, te druge indirektne faktore koji utječu na razvoj nasilničkog ponašanja, svaki/a član/ica zajednice ima obavezu raditi na prevenciji i rješavanju problema nasilja. Škola i porodica, kao najvažniji faktori socijalizacije ličnosti, imaju posebnu odgovornost pa se ovim Priručnikom nastoje ojačati kompetencije nastavnika u radu s učenicima, ali i roditeljima jer škola i porodica samo zajedno mogu odgajati zdravu ličnost. Nasilje u školi nije nova pojava, međutim nedovoljna informiranost o primjećivanju znakova, analiziranju profila sudionika i proučavanje faktora rizika za pojavu nasilja u školi, kao i nedostatak jedinstvenog odnosa škola prema nasilju upućuju alarmantan poziv svim nivoima društva na sistemski pristup problemu nasilja u školama. Priručnik je namijenjen nastavnom osoblju u osnovnim školama u svrhu edukacije i osposobljavanja za prepoznavanje znakova nasilja i zlostavljanja djece, te efektivnog rješavanja ovih problema u saradnji s roditeljima i drugim relevantnim institucijama. Strukturu Priručnika čini šest dijelova koje je pripremao tim ekspertica s dugogodišnjim iskustvom iz oblasti obrazovanja, pedagogije i psihologije. Dugogodišnje ekspertno iskustvo predstavljeno primjerima praktičnog rada s učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima dodatno će doprinijeti jačanju kompetencija nastavnika u školama BiH. Prvi dio Priručnika nudi informacije o tome šta su rodno-zasnovano i vršnjačko nasilje i šta se podrazumijeva pod nasilničkim ponašanjem. Drugi dio pruža mogućnost razumijevanja zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kao i protokola o postupanju u slučaju nasilja u školi u tri kantona FBiH. Treći dio informira nastavnike o razvoju emocionalne inteligencije kod djeteta te važnostima uspostavljanja osnovnih uslova za razvoj emocija koje kasnije djeluju kao prevencija nasilničkim vidovima ponašanja. Četvrti dio govori o stvaranju sigurnog okruženja za sve učenike i djelatnike škole kao i razlikovanje ponašanja koja jesu ili nisu nasilnička. Peto poglavlje se fokusira na uloge školskih djelatnika i njihove odgovornosti, te nudi adekvatne metode rada nastavnika u postupanju sa sudionicima nasilja, roditeljima i školskim kolektivom. Šesti dio se detaljnije fokusira na uloge škole i nastavnika te govori o praksama koje se mogu provoditi sa učenicima i kolegama nastavnicima s ciljem jačanja ličnosti i međusobnog odnosa u preveniranju nasilničkih misli i radnji unutar i izvan škole. Posljednje poglavlje podsjeća na odgovornosti i uloge koje ne trebamo zaboraviti kao nastavnik/ca i nudi primjere dobre prakse rješavanja problema nasilja u školi. Pored zakonske regulative u kojoj su specificirane uloge i odgovornosti u slučaju nasilja u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu, Priručnik sadrži i niz kreativnih edukativnih radionica i vježbi za rad s učenicima, kao i primjere iz praksi autorica. Zahvaljujemo se autoricama tekstova i ministarstvima obrazovanja kantona FBiH uz čiju će saradnju TPO Fondacija nastaviti raditi s nastavnicima i učenicima osnovnih škola i u naredne tri godine.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-06-6
  • Page Count: 138
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian
Raširenost problema: vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi

Raširenost problema: vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi
(The Prevalence of the Problem: Peer and Gender-Based Violence in School)

Odgoj kao društvena zadaća

Odgoj kao društvena zadaća
(Education as a Social Task)

Emocionalna pismenost u školskoj dobi kao oblik primarne prevencije vršnjačkog i rodnozasnovanog nasilja

Emocionalna pismenost u školskoj dobi kao oblik primarne prevencije vršnjačkog i rodnozasnovanog nasilja
(Emotional Literacy at School Age as a Form of Primary Prevention of Peer and Gender-Based Violence)

Sigurno okruženje kao primarna zadaća

Sigurno okruženje kao primarna zadaća
(A Safe Environment as a Primary Task)

Osposobljavanje nastavnika za rad s učenicima na prevenciji i smanjenju nasilja

Osposobljavanje nastavnika za rad s učenicima na prevenciji i smanjenju nasilja
(Training of Teachers to Work With Students on the Prevention and Reduction of Violence)

“Učiteljica je rekla da to trebam uraditi ovako”

“Učiteljica je rekla da to trebam uraditi ovako”
("The Teacher Said I Should Do It Like This")

Šta ne zaboraviti?

Šta ne zaboraviti?
(What not to forget?)