Care Ethics in the Age of Precarity Reproduction Cover Image

Etika brige u doba prekarnosti
Care Ethics in the Age of Precarity Reproduction

Contributor(s): Michael Flower (Editor), Maurice Hamington (Editor), Aida Spahić (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Ethics / Practical Philosophy, Political Philosophy, Labor relations, Political economy, Health and medicine and law, Globalization, Socio-Economic Research
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: care; ethics; precarity; precarity reproduction; precariousness; gender; neoliberalism;
Summary/Abstract: “Prekarnost” je nezgodan pojam jer imenuje prijetnju koja je stvarna i sveprisutna i sastoji se od mnogih elemenata ključnih za pojedinačno biće. Judith Butler opisuje prekarnost kao “politički inducirano stanje u kojem određene populacije pate zbog neuspješnih društvenih i ekonomskih mreža podrške i postaju diferencijalno izložene povredama, nasilju i smrti” (2010, 25). Štaviše, u svom uvodu u knjizi State of Insecurity: Government of the Precarious, Butler jasno daje do znanja u svom slaganju sa autoricom knjige, Isabell Lorey, da je ovo sveprisutno stanje dugoročna stvar: “Prekarnost nije prolazno ili epizodno stanje, već novi oblik regulacije koji razlikuje ovo historijsko vrijeme”. Prekarnost je “sama po sebi postala režim, hegemoni način na koji se nama upravlja i na koji sami upravljamo” (Lorey 2015, vii). U jednom smislu ovog pojma, svaki život je prekaran jer je, po definiciji, koncept života u jukstapoziciji sa smrti. Imati život znači postojati sa uvijek prisutnom mogućnošću smrti, kao i imati stalne uslove za preživljavanje.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-33-2
  • Page Count: 352
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian
Uvod: Pokret brige rođen iz nužnosti

Uvod: Pokret brige rođen iz nužnosti
(Introduction: A Care Movement Born Out of Necessity)

Prekarnost, prekarijarnost i invaliditet

Prekarnost, prekarijarnost i invaliditet
(Precarity, Precariousness and Disability)

Neoliberalizam, moralna prekarnost i kriza brige

Neoliberalizam, moralna prekarnost i kriza brige
(Neoliberalism, Moral Precariousness and The Crisis of Care)

Ranjivost, prekarnost i ambivalentne intervencije empatičke brige

Ranjivost, prekarnost i ambivalentne intervencije empatičke brige
(Vulnerability, Precariousness and Ambivalent Empathic Care Interventions)

Prekarijarnost, prekarnost, prekarijat, prekarizacija i društvena redundancija: Utemeljena mapa etike brige

Prekarijarnost, prekarnost, prekarijat, prekarizacija i društvena redundancija: Utemeljena mapa etike brige
(Precariatity, Precariousness, Precariat, Precarization And Social Redundancy: A Grounded Map of The Ethics of Care)

Globalna ranjivost: Zašto brinuti o budućim generacijama?

Globalna ranjivost: Zašto brinuti o budućim generacijama?
(Global Vulnerability: Why Worry about Future Generations?)

Briga: Prvenstvo bitka

Briga: Prvenstvo bitka
(Care: Championship Battle)

Namjerna prekarnost? O odnosu između etike brige, dobrovoljne prekarnosti i dobrovoljne jednostavnosti

Namjerna prekarnost? O odnosu između etike brige, dobrovoljne prekarnosti i dobrovoljne jednostavnosti
(Deliberate Precarity? On the Relationship Between Ethics of Care, Voluntary Precariousness and Voluntary Simplicity)

Prekarne političke ontologije i etika brige

Prekarne političke ontologije i etika brige
(Precarious Political Ontologies and Ethics of Care)

Etika brige i prekarno sepstvo: Politika erosa u neoliberalnom dobu

Etika brige i prekarno sepstvo: Politika erosa u neoliberalnom dobu
(Ethics of Care and Precarious Selfhood: The Politics of Eros in The Neoliberal Age)

Otpor neoliberalizmu: Feministička novomaterijalistička etika brige kao odgovor na prekarni svijet (svjetove)

Otpor neoliberalizmu: Feministička novomaterijalistička etika brige kao odgovor na prekarni svijet (svjetove)
(Resisting Neoliberalism: A Feminist Neomaterialist Ethics of Care as a Response to a Precarious World(s))

Prekarijarnost, prekarnost i rodna politika brige u Japanu

Prekarijarnost, prekarnost i rodna politika brige u Japanu
(Precarity, Precariousness and the Gender Politics of Care in Japan)

Zaključak: Briga kao responzivna infrastruktura

Zaključak: Briga kao responzivna infrastruktura
(Conclusion: Care as Responsive Infrastructure)