Ethics of Care and Precarious Selfhood: The Politics of Eros in The Neoliberal Age Cover Image

Etika brige i prekarno sepstvo: Politika erosa u neoliberalnom dobu
Ethics of Care and Precarious Selfhood: The Politics of Eros in The Neoliberal Age

Author(s): Sacha Ghandeharian
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Political Philosophy, Political economy, Family and social welfare, Ontology
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: ethics; care; precarity; eros; neoliberal age; selfhood;
Summary/Abstract: U članku iz 2017. godine, Joan Tronto predlaže da učinkovita kritika neoliberalizma kao skupa političko-ekonomskih struktura, praksi i ideologija počinje zajedničkim poimanjem osoba “kao homines curans (brižnih ljudi)” (27). Kao što Tronto piše, “Neoliberalizam se otkriva kao ideologija suočena s etikom brige” (37). Zaista, mnogo je napisano o načinu na koji je neoliberalizam oblikovao “organizaciju resursa i odnose brige” (Hoppania i Vaittinen 2015, 77) i o tome kako povratak relacijskoj ontologiji koja podržava etiku brige, kao moralna i politička teorija, podrazumijeva temeljitu kritiku upravo tih društvenih, političkih i ekonomskih struktura i ideologija (npr. Casalini 2018; Hoppania i Vaittinen 2015; Robinson 2010, 2015; Tronto 2017). Relacijska ontologija stavlja odnos u prvi plan kao najznačajniju temu za moralno razmatranje, za razliku od atomističke ontologije koja privilegira pogled na subjekte kao autonomne agente. Ovo poglavlje doprinosi tom razgovoru istražujući kapacitet etike brige da se odupre neoliberalizmu i/ili posluži kao protuotrov za njega. To čini s posebnim fokusom na pitanje subjektivnosti u smislu pojma prekarnosti. Tvrdim da će robusnija teorija subjektivnosti, koja ima prekarnost u svom centru, pomoći etici brige time što će poslužiti kao teorijska polazna tačka s koje se može oduprijeti silama neoliberalizma.

  • Page Range: 247-268
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian