CHALLENGES AND STRATEGIES IN PUBLIC ORDER AND SAFETY Cover Image

PROVOCĂRI ȘI STRATEGII ÎN ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ
CHALLENGES AND STRATEGIES IN PUBLIC ORDER AND SAFETY

Contributor(s): Vasile Muscalu (Editor), Gheorghe Iovan (Editor), Ameluța Vișan (Editor), Monica Balaban (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Criminal Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Political Sciences, Civil Society, Governance, Labor relations, Government/Political systems, Security and defense, Military policy, Law on Economics, Penal Policy, EU-Legislation, Geopolitics, Peace and Conflict Studies, Court case, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields, Labour and Social Security Law
Published by: Editura Universitară
Keywords: law; safety; strategies; politics; police; legislation; justice; internal affairs; public law; private law; social; science; security; law enforcement; human rights; investigation; international legislation; criminal law; defense;
Summary/Abstract: Conferința Științifică Internațională a Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București. International Scientific Conference - Police Academy ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” Bucharest.

  • E-ISBN-13: 978-606-28-1616-2
  • Page Count: 311
  • Publication Year: 2023
  • Language: English, Romanian, French
Gestionarea afluxului de refugiați în contextul crizei din Ucraina și impactul asupra Ordinii și Siguranței Publice

Gestionarea afluxului de refugiați în contextul crizei din Ucraina și impactul asupra Ordinii și Siguranței Publice
(Managing the influx of refugees in the context of the crisis in Ukraine and the impact on Public Order and Safety)

AMENINȚĂRILE DE TIP TRANSNAȚIONAL ÎN ERA GLOBALIZĂRII. PSIHO-SOCIOLOGIA ATACURILOR TERORISTE DIN CATALONIA

AMENINȚĂRILE DE TIP TRANSNAȚIONAL ÎN ERA GLOBALIZĂRII. PSIHO-SOCIOLOGIA ATACURILOR TERORISTE DIN CATALONIA
(TRANSNATIONAL THREATS IN THE ERA OF GLOBALIZATION. PSYCHO-SOCIOLOGY OF TERRORIST ATTACKS IN CATALONIA)

MIHAI CARAMAN – SPION DE ELITĂ ÎN INTELLIGENCE-UL ROMÂNESC

MIHAI CARAMAN – SPION DE ELITĂ ÎN INTELLIGENCE-UL ROMÂNESC
(MIHAI CARAMAN - ELITE SPY IN ROMANIAN INTELLIGENCE)

Coordonate esențiale ale situației umanitar-migraționiste din Ucraina; impactul acesteia în ce privește România

Coordonate esențiale ale situației umanitar-migraționiste din Ucraina; impactul acesteia în ce privește România
(Essential coordinates of the humanitarian-migratory situation in Ukraine; its impact regarding Romania)

Războiul din Ucraina și provocările la adresa securității publice

Războiul din Ucraina și provocările la adresa securității publice
(The war in Ukraine and the challenges to public security)

Implicațiile lacunelor legislative asupra activitații de constatare a contraventiilor cu incidență asupra normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice

Implicațiile lacunelor legislative asupra activitații de constatare a contraventiilor cu incidență asupra normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice
(The implications of legislative gaps on the activity of ascertaining contraventions with an impact on the norms of social coexistence and public order and tranquility)

CULEGEREA INFORMAȚIILOR DIN MEDIUL ONLINE ȘI ROLUL SĂU ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII

CULEGEREA INFORMAȚIILOR DIN MEDIUL ONLINE ȘI ROLUL SĂU ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII
(SOCIAL MEDIA INTELLIGENCE COLLECTION AND THEIR ROLE IN ENSURING SECURITY)

ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
(PUBLIC ORDER AND CITIZEN SECURITY)

Parteneriatul public privat în domeniul executării pedepselor privative de libertate

Parteneriatul public privat în domeniul executării pedepselor privative de libertate
(Public-Private Partnership in the Field of Custodial Sentence Execution)

Raportul dintre corupție și calibrarea conștiinței-impactul asupra siguranței sitemului penitenciar

Raportul dintre corupție și calibrarea conștiinței-impactul asupra siguranței sitemului penitenciar
(The Relationship Between Corruption and Consciousness Calibration - Impact on the Safety of the Penitentiary System)

IMPLICAȚIILE CRIMINALITĂȚII ASUPRA SOCIETĂȚII ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI RUSO UCRAINEAN

IMPLICAȚIILE CRIMINALITĂȚII ASUPRA SOCIETĂȚII ÎN CONTEXTUL RĂZBOIULUI RUSO UCRAINEAN
(IMPLICATIONS OF CRIME ON SOCIETY IN THE CONTEXT OF RUSSIA’S WAR IN UKRAINE)

Fraudele prin atribuirea identității unor persoane din cadrul unităților bancare

Fraudele prin atribuirea identității unor persoane din cadrul unităților bancare
(Fraud by attributing the identity of persons in banking establishments)

Importanța cunoașterii populației pentru activitățile specifice poliției

Importanța cunoașterii populației pentru activitățile specifice poliției
(The importance of public knowledge for specific policing activities)

Geografia omuciderilor în spațiul rural românesc (2011-2020)

Geografia omuciderilor în spațiul rural românesc (2011-2020)
(Homicides Geography in the Romanian Rural Space (2011-2020))

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice din Perspectiva Cooperării Polițienești Internaționale

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice din Perspectiva Cooperării Polițienești Internaționale
(Preventing and Combating Cybercrime from the Perspective of International Police Cooperation)

RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI

RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI
(LEGAL LABOR RELATIONS OF PUBLIC OFFICERS)

ROLUL POLIȚIEI FEROVIARE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA DEȚINERII ȘI CONSUMULUI DE DROGURI ÎN TRENURILE DE CĂLĂTORI

ROLUL POLIȚIEI FEROVIARE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA DEȚINERII ȘI CONSUMULUI DE DROGURI ÎN TRENURILE DE CĂLĂTORI
(THE ROLE OF THE RAILWAY POLICE IN THE FIGHT AGAINST DRUG POSSESSION AND CONSUMPTION IN PASSENGER TRAINS)

SECURITATEA PORTUARĂ ȘI POLITICILE UNIUNII EUROPENE

SECURITATEA PORTUARĂ ȘI POLITICILE UNIUNII EUROPENE
(PORT SECURITY AND THE POLICIES OF THE EUROPEAN UNION)

DEPENDENŢA DE JOCURI DE NOROC ŞI PREDISPOZIŢIA INFRACŢIONALĂ

DEPENDENŢA DE JOCURI DE NOROC ŞI PREDISPOZIŢIA INFRACŢIONALĂ
(GAMBLING ADDICTION AND CRIMINAL DISPOSITION)

CANABISUL PE PIAȚA DE DROGURI A UNIUNII EUROPENE PÂNĂ ÎN ANUL 2020

CANABISUL PE PIAȚA DE DROGURI A UNIUNII EUROPENE PÂNĂ ÎN ANUL 2020
(CANNABIS ON THE EUROPEAN UNION DRUG MARKET UNTIL 2020)

PIAȚA INTERNAȚIONALĂ A COCAINEI

PIAȚA INTERNAȚIONALĂ A COCAINEI
(GLOBAL COCAINE MARKET)

BUSOLA STRATEGICĂ – NOUL INSTRUMENT COMUN DE SECURITATE EUROPEANĂ

BUSOLA STRATEGICĂ – NOUL INSTRUMENT COMUN DE SECURITATE EUROPEANĂ
(STRATEGIC COMPASS – THE NEW COMMON EUROPEAN SECURITY TOOL)

Protecția temporară a cetățenilor ucraineni, ca urmare a invaziei militare ruse din Ucraina

Protecția temporară a cetățenilor ucraineni, ca urmare a invaziei militare ruse din Ucraina
(Temporary protection of Ukrainian citizens following the Russian military invasion of Ukraine)

Provocări în gestionarea migrației– Pactul UE privind migrația și azilul

Provocări în gestionarea migrației– Pactul UE privind migrația și azilul
(Challenges in migration managing – EU Pact on Migration and Asylum)

IMPACTUL PROFILULUI ETNIC DISCRIMINATORIU ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI

IMPACTUL PROFILULUI ETNIC DISCRIMINATORIU ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI
(THE IMPACT OF THE DISCRIMINATORY ETHNIC PROFILE IN POLICE ACTIVITY)

Aspecte ale fluxului de aer prin galeria de admisie a unui motor marin cu turbină

Aspecte ale fluxului de aer prin galeria de admisie a unui motor marin cu turbină
(Aspects of air flow through the intake manifold of a marine turbine engine)

Procedura de efectuare a testelor de refulare prin tehnica literelor (TZO) pentru analiza distribuției apei

Procedura de efectuare a testelor de refulare prin tehnica literelor (TZO) pentru analiza distribuției apei
(The procedure for performing discharge tests using the letter technique (TZO) for water distribution analysis)

Reducerea vulnerabilității comunităților urbane în fața dezastrelor

Reducerea vulnerabilității comunităților urbane în fața dezastrelor
(Reducing the vulnerability of urban communities to disasters)

QUALITATIVE ANALYSIS OF A PROJECT FOR AN IG 541 GAS EXTINGUISHING INSTALLATION

QUALITATIVE ANALYSIS OF A PROJECT FOR AN IG 541 GAS EXTINGUISHING INSTALLATION
(QUALITATIVE ANALYSIS OF A PROJECT FOR AN IG 541 GAS EXTINGUISHING INSTALLATION)

ROLUL INSTALAȚIEI DE STINGERE AUTOMATĂ A INCENDIILOR PENTRU SECURITATEA DEPOZITELOR

ROLUL INSTALAȚIEI DE STINGERE AUTOMATĂ A INCENDIILOR PENTRU SECURITATEA DEPOZITELOR
(THE ROLE OF THE AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING INSTALLATION FOR WAREHOUSE SECURITY)

ȘEF SAU LIDER - ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

ȘEF SAU LIDER - ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
(CHIEF OR LEADER - EMERGENCY MANAGEMENT ASPECTS)

METODICI EXPERIMENTALE DE SPECTROMETRIE ÎN CERCETĂRI DE MEDIU

METODICI EXPERIMENTALE DE SPECTROMETRIE ÎN CERCETĂRI DE MEDIU
(EXPERIMENTAL SPECTROMETRY METHODS IN ENVIRONMENTAL RESEARCH)

Estimarea concentrației radionuclizilor în aer, pe baza ratei de eliberare a radionuclizilor în atmosferă în cazul unui incendiu

Estimarea concentrației radionuclizilor în aer, pe baza ratei de eliberare a radionuclizilor în atmosferă în cazul unui incendiu
(Estimation of the concentration of radionuclides in air, based on the rate of release of radionuclides into the atmosphere in the event of a fire)

UTILIZAREA PROGRAMULUI ALOHA ÎN GESTIONAREA RISCULUI CHIMIC

UTILIZAREA PROGRAMULUI ALOHA ÎN GESTIONAREA RISCULUI CHIMIC
(USING THE ALOHA PROGRAM IN CHEMICAL RISK MANAGEMENT)

Comportarea termică a unor materiale de construcții

Comportarea termică a unor materiale de construcții
(Thermal behavior of some construction materials)

PROTECȚIA INVESTIGATORULUI LA INCENDII PE TIMPUL CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI

PROTECȚIA INVESTIGATORULUI LA INCENDII PE TIMPUL CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI
(FIRE PROTECTION OF THE INVESTIGATOR DURING ON-SCENE INVESTIGATION)

Optimizarea intervențiilor de descarcerare și prim-ajutor calificat în situații de urgență

Optimizarea intervențiilor de descarcerare și prim-ajutor calificat în situații de urgență
(Optimizing extrication interventions and qualified first aid in emergency situations)

Analiza unor cauze atipice privind producerea incendiilor la ambulanțe

Analiza unor cauze atipice privind producerea incendiilor la ambulanțe
(Analysis of unusual causes of ambulance fires)

Aspecte legate de dinamica vehiculelor imersate tractate cu cablu

Aspecte legate de dinamica vehiculelor imersate tractate cu cablu
(Aspects related to the dynamics of cable-towed submerged vehicles)