CHALLENGES AND STRATEGIES IN PUBLIC ORDER AND SAFETY Cover Image

PROVOCĂRI ŞI STRATEGII ÎN ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ
CHALLENGES AND STRATEGIES IN PUBLIC ORDER AND SAFETY

Contributor(s): Vasile Muscalu (Editor), Gheorghe Iovan (Editor), Ameluța Vișan (Editor), Monica Balaban (Illustrator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Education, Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Political Theory, Political Sciences, Civil Society, Governance, Public Law, Labor relations, Government/Political systems, Security and defense, Military policy, Politics and law, Politics and society, Law on Economics, Penal Policy, EU-Legislation, Geopolitics, Corruption - Transparency - Anti-Corruption, Peace and Conflict Studies, Maritime Law, Court case, Comparative Law, Administrative Law, Labour and Social Security Law
Published by: Editura Universitară
Keywords: law; safety; strategies; politics; police; legislation; justice; internal affairs; public law; private law; social; science; security; law enforcement; human rights; investigation; international legislation; criminal law; defense;
Summary/Abstract: Conferința științifică internațională a Academiei de Poliție International Scientific Conference of Police Academy ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucharest

  • E-ISBN-13: 978-606-28-1615-5
  • Page Count: 239
  • Publication Year: 2023
  • Language: English, Romanian, French
CONȘTIENTIZAREA ȘI NECESITATEA ASIGURĂRII UNUI MANAGEMENT INTEGRATAL EVENIMENTELOR CBRN

CONȘTIENTIZAREA ȘI NECESITATEA ASIGURĂRII UNUI MANAGEMENT INTEGRATAL EVENIMENTELOR CBRN
(AWARENESS AND NEED ENSURING INTEGRATED MANAGEMENT OF CBRN INCIDENTS)

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ÎN SISTEMUL ROMÂNESC

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ÎN SISTEMUL ROMÂNESC
(THE MANAGEMENT OF PUBLIC SERVICES FOR RECORDS OF PERSONS IN THE ROMANIAN SYSTEM)

PARTICULARITĂȚILE APLICĂRII TEHNICII POLIGRAF LA ASIGURAREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

PARTICULARITĂȚILE APLICĂRII TEHNICII POLIGRAF LA ASIGURAREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE
(THE PARTICULARS OF THE APPLICATION OF THE POLYGRAPH TECHNIQUE TO ENSURE PUBLIC ORDER AND SAFETY)

PERSONALITATEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE

PERSONALITATEA JURIDICĂ A UNIUNII EUROPENE
(LEGAL PERSONALITY OF THE EUROPEAN UNION)

APLICAREA LEGISLAȚIEI UE ÎN MATERIE DE AFACERI INTERNE ÎN ROMÂNIA

APLICAREA LEGISLAȚIEI UE ÎN MATERIE DE AFACERI INTERNE ÎN ROMÂNIA
(APPLICATION OF EU LEGISLATION ON HOME AFFAIRS IN ROMANIA)

SISTEMUL DE LECȚII ÎNVĂȚATE LA NIVELUL ALIANȚEI NORD-ATLANTICE

SISTEMUL DE LECȚII ÎNVĂȚATE LA NIVELUL ALIANȚEI NORD-ATLANTICE
(NORTH ATLANTIC ALLIANCE LESSONS LEARNED SYSTEM)

MULTICULTURALISM ȘI DIVERSITATE ÎN MISIUNILE DE MENȚINERE A PĂCII SUB EGIDA ONU

MULTICULTURALISM ȘI DIVERSITATE ÎN MISIUNILE DE MENȚINERE A PĂCII SUB EGIDA ONU
(CULTURAL AWARENESS AND DIVERSITY IN THE UN PEACEKEEPING MISSIONS)

NU ESTE DELOC „CĂLCÂIUL LUI AHILE” INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NR. 367/2022 PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ÎN DETERMINAREA COMPETENȚEI MATERIALE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ. ARGUMENT PENTRU O PRACTICĂ JUDICIARĂ UNITARĂ

NU ESTE DELOC „CĂLCÂIUL LUI AHILE” INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NR. 367/2022 PRIVIND DIALOGUL SOCIAL ÎN DETERMINAREA COMPETENȚEI MATERIALE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ. ARGUMENT PENTRU O PRACTICĂ JUDICIARĂ UNITARĂ
(IT IS NOT AT ALL THE "ACHILLES' HEEL" ENTRY INTO FORCE OF LAW NO. 367/2022 REGARDING THE SOCIAL DIALOGUE IN DETERMINATION OF SUBSTANTIAL JURISDICTION IN SETTLEMENT INDIVIDUAL LABOR CONFLICTS. ARGUMENT FOR A UNIFORM JUDICIAL PRACTICE)

PERIMAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ȘI ÎNTRERUPEREA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE PRIN FORMULARE UNEI NOI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

PERIMAREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ȘI ÎNTRERUPEREA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE PRIN FORMULARE UNEI NOI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
(THE EXPIRATION OF SUMMONS AND THE INTERRUPTION OF EXTINCTIVE PRESCRIPTION BY DRAFTING A NEW SUMMONS REQUEST)

Infracţiunea de separatism în legislaţia penală a Republicii Moldova – premisele incriminării şi caracterizarea elementelor constitutive

Infracţiunea de separatism în legislaţia penală a Republicii Moldova – premisele incriminării şi caracterizarea elementelor constitutive
(The crime of separatism in the criminal legislation of the Republic of Moldova - the premises of criminalization and the characterization of the constitutive elements)

Procesul de deeplearning al aplicațiilor cu inteligență artificială

Procesul de deeplearning al aplicațiilor cu inteligență artificială
(The deeplearning process of artificial intelligence applications)

Strategii de prevenire și combatere a criminalității organizate din perspectiva falsificării de monedă

Strategii de prevenire și combatere a criminalității organizate din perspectiva falsificării de monedă
(Strategies to prevent and combat organized crime from the perspective of counterfeiting currency)

DELINCVENȚA JUVENILĂ ȘI REGIMUL MĂSURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

DELINCVENȚA JUVENILĂ ȘI REGIMUL MĂSURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE
(JUVENILE DELINQUENCY AND THE REGIME OF NON-CUSTOM EDUCATIONAL MEASURES)

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACȚIUNEA DE VIOL

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACȚIUNEA DE VIOL
(COMPARATIVE LAW ASPECTS REGARDING THE CRIME OF RAPE)

ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA INFRACȚIUNILE CONTRA VIEȚII PERSOANEI

ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA INFRACȚIUNILE CONTRA VIEȚII PERSOANEI
(GENERAL ASPECTS RELATING TO CRIMES AGAINST PERSONAL LIFE)

Utilizarea darkweb-ului cu ajutorul aplicațiilor cu inteligență artificială pentru savărșirea faptelor de natură penală

Utilizarea darkweb-ului cu ajutorul aplicațiilor cu inteligență artificială pentru savărșirea faptelor de natură penală
(Using the dark web with the help of artificial intelligence applications to commit criminal acts)

PEDEAPSA ŞI OPINIA PUBLICĂ – CONSIDERAŢII CRIMINOLOGICE

PEDEAPSA ŞI OPINIA PUBLICĂ – CONSIDERAŢII CRIMINOLOGICE
(PUNISHMENT AND PUBLIC OPINION - CRIMINOLOGICAL CONSIDERATIONS)

Metode de contrafacere şi de falsificare a bancnotelor

Metode de contrafacere şi de falsificare a bancnotelor
(Methods of counterfeiting and falsification of banknotes)

UNELE ASPECTE PRIVIND PROCEDURA RELUĂRII URMĂRIRII PENALE ÎN CAZUL CONTINUĂRII URMĂRIRII PENALE LA CEREREA SUSPECTULUI SAU A INCULPATULUI

UNELE ASPECTE PRIVIND PROCEDURA RELUĂRII URMĂRIRII PENALE ÎN CAZUL CONTINUĂRII URMĂRIRII PENALE LA CEREREA SUSPECTULUI SAU A INCULPATULUI
(SOME ASPECTS REGARDING THE PROCEDURE FOR RESUMING THE CRIMINAL PROSECUTION IN THE CASE OF CONTINUING THE CRIMINAL PROSECUTION AT THE REQUEST OF THE SUSPECT OR THE DEFENDANT)

Lupta împotriva terorismului în contextul internațional: fond și reguli procedurale. Studii de caz

Lupta împotriva terorismului în contextul internațional: fond și reguli procedurale. Studii de caz
(Fight against terrorism in the national context: substance and procedural rules. Case studies)

APLICABILITATEA DREPTULUI INTERNAȚIONAL UMANITAR ÎN CAZUL GRUPULUI WAGNER

APLICABILITATEA DREPTULUI INTERNAȚIONAL UMANITAR ÎN CAZUL GRUPULUI WAGNER
(THE APPLICABILITY OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE CASE OF THE WAGNER GROUP)

COLIZIUNI ȘI LACUNE PROCESUALE PENALE ȘI CRIMINALISTICE PRIVIND EXAMINAREA CADAVRULUI CONFORM LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

COLIZIUNI ȘI LACUNE PROCESUALE PENALE ȘI CRIMINALISTICE PRIVIND EXAMINAREA CADAVRULUI CONFORM LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA
(COLLISIONS AND CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURE GAPS REGARDING THE EXAMINATION OF THE CORPSES ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

REALITATI PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATA

REALITATI PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATA
(FACTS REGARDING ORGANIZED CRIME)

REINTEGRAREA SOCIALĂ A GRUPURILOR VULNERABILE DE INFRACTORI: MINORII ȘI DELINCVENȚII MINORI

REINTEGRAREA SOCIALĂ A GRUPURILOR VULNERABILE DE INFRACTORI: MINORII ȘI DELINCVENȚII MINORI
(SOCIAL REINEGRATION OF VULNERABLE GROUPS OF CRIMINALS: MINORS AND JUVENILE DELINQUENTES)

EDUCAȚIA - LEGĂTURA ÎNTRE LIBERTATE ȘI STATUL DE DREPT

EDUCAȚIA - LEGĂTURA ÎNTRE LIBERTATE ȘI STATUL DE DREPT
(EDUCATION - THE LINK BETWEEN FREEDOM AND THE RULE OF LAW)

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI SISTEMUL DE JUSTIȚIE PENALĂ PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI SISTEMUL DE JUSTIȚIE PENALĂ PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM CHALLENGES AND OPPORTUNITIES)

ABORDAREA SISTEMULUI MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ACTUAL -RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA ORDINII PUBLICE ȘI A SIGURANȚEI NAȚIONALE

ABORDAREA SISTEMULUI MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ACTUAL -RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA ORDINII PUBLICE ȘI A SIGURANȚEI NAȚIONALE
(THE MANAGERIAL SYSTEM APPROACH IN THE CURRENT CONTEXT - RISKS AND THREATS TO PUBLIC ORDER AND NATIONAL SECURITY)

On the Use of Semantic Frames in Law Enforcement English Methodology

On the Use of Semantic Frames in Law Enforcement English Methodology
(On the Use of Semantic Frames in Law Enforcement English Methodology)

LE PARATEXTE, L’INCIPIT ET LA CLÔTURE NARRATIVE DANS LE ROMAN POLICIER MAIGRET SE TROMPE DE GEORGES SIMENON

LE PARATEXTE, L’INCIPIT ET LA CLÔTURE NARRATIVE DANS LE ROMAN POLICIER MAIGRET SE TROMPE DE GEORGES SIMENON
(PARATEXT, INCIPIT AND NARRATIVE CLOSURE IN THE CRISIS NOVEL MAIGRET SE TRUMPE BY GEORGES SIMENON)

Un Studiu Aprofundat al Comportamentului Managerial în Context Organizațional

Un Studiu Aprofundat al Comportamentului Managerial în Context Organizațional
(An In-Depth Study on the Managerial Behaviour in Organisational Setting)