Young Slavistics II: External and internal connections and connections in Slavic literatures, languages and cultures Cover Image

Mladá slavistika II: Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách
Young Slavistics II: External and internal connections and connections in Slavic literatures, languages and cultures

Contributor(s): Eliška Gunišová (Editor), Josef Šaur (Editor)
Subject(s): Language studies, Cultural history, Studies of Literature, Recent History (1900 till today), Czech Literature, Russian Literature, Slovak Literature, Slovenian Literature, Ukrainian Literature, Western Slavic Languages, South Slavic Languages, 19th Century, Philology
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: slavistics; language; studies; literature studies; translation studies; culture;
Summary/Abstract: Young Slavistics II is the fifth consecutive publication in a series of annual publications of Doctoral students from the Department of Slavonic Studies in Brno. The book was introduced by a study from Prof. Ivo Pospíšil called “The Problem of the Coherence and Incoherence of Slavonic Literatures”. There are also nine studies by Doctoral students of different Slavonic fields, in which the students examine the issues of context and connection in Slavonic literatures, languages and cultures through the investigation of individual examples. Their research is based on dissertations currently being prepared. Therefore, the publication is a presentation of current research topics solved in Brno by young students of Slavonic studies and at the same time they indicate the trends which this emerging generation of researchers brings to contemporary Slavonic research.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8807-8
  • Page Count: 149
  • Publication Year: 2017
  • Language: Slovak, Czech
Problém spojitosti a rozpojenosti slovanských literatur

Problém spojitosti a rozpojenosti slovanských literatur
(The Problem of the Coherence and Incoherence of Slavonic Literatures)

Využitie cestopisného žánru pri propagovaní česko-slovenskej vzájomnosti u Rudolfa Pokorného

Využitie cestopisného žánru pri propagovaní česko-slovenskej vzájomnosti u Rudolfa Pokorného
(The Utilisation of a Travelogue in Promoting Czech-Slovak Reciprocity by Rudolf Pokorný)

Koncept střední Evropy ve slovinské esejistice: příklad Draga Jančara

Koncept střední Evropy ve slovinské esejistice: příklad Draga Jančara
(The Concept of Central Europe in Slovenian Essay Writing: an Example of Drago Jančar)

Anna Horáková-Gašparíková v kontexte česko-slovenskej historiografie

Anna Horáková-Gašparíková v kontexte česko-slovenskej historiografie
(Anna Horáková-Gašparíková in the Context of Czech-Slovak Historiography)

Obecná charakteristika vulgarismů ve slovenštině

Obecná charakteristika vulgarismů ve slovenštině
(General Characteristics of Vulgarisms in the Slovak Language)

Z činnosti Jihoslovansko-československé ligy v Záhřebu do roku 1937

Z činnosti Jihoslovansko-československé ligy v Záhřebu do roku 1937
(From the Activities of the South Slavic-Czechoslovak League in Zagreb until 1937)

Svět mladých lidí v současné české a ukrajinské próze (román Serhije Žadana Depeš Mod a Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem)

Svět mladých lidí v současné české a ukrajinské próze (román Serhije Žadana Depeš Mod a Jaroslava Rudiše Nebe pod Berlínem)
(The World of Young People in Contemporary Czech and Ukrainian Prose (Novels Depeš Mod by Serhiy Zhadan and Nebe pod Berlínem by Jaroslav Rudiš))

Žánrové specifikum memoárů integrovaných v Deníku spisovatele a několik souvislostí s biografií F. M. Dostojevského

Žánrové specifikum memoárů integrovaných v Deníku spisovatele a několik souvislostí s biografií F. M. Dostojevského
(The Genre Particularity of Memoirs Incorporated in A Writer’s Diary and Several Connections to the Biography of F. M. Dostoyevsky)

Konstitutivní předpoklady žánru válečného komiksu

Konstitutivní předpoklady žánru válečného komiksu
(Constitutive Assumptions of the War Comic Genre)

Převod koloritních prvků z bulharštiny do češtiny

Převod koloritních prvků z bulharštiny do češtiny
(Translation of Local-colour Elements from Bulgarian to Czech)