SCIENTIFIC WORK OF ACADEMIC BRANISLAV ĐURĐEV Cover Image

NAUČNO DJELO AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA
SCIENTIFIC WORK OF ACADEMIC BRANISLAV ĐURĐEV

Contributor(s): Dževad Juzbašić (Editor)
Subject(s): Bibliography, Special Branches of Philosophy, Economic history, Ethnohistory, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), Islam studies, Marxism, Methodology and research technology, The Ottoman Empire, Philosophy of History
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Branislav Đurđev; historian; biography; bibliography; modern age; recent history; Ottoman empire; Bosnia; BiH; Montenegro; Albania; Southeastern Europe; methodology;
Summary/Abstract: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i njen Odbor za istorijske nauke, organizirao je u saradnji sa Orijentalnim institutom, Filozofskim fakultetom i Institutom za istoriju u Sarajevu međunarodni okrugli sto posvećen naučnom djelu akademika Branislava Đurđeva koji je održan 4. decembra. 2009. Na skupu su učestvovali i svoje referate podnijeli učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Knjiga “Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva” predstavlja zbornik radova sa ovog skupa, uz napomenu da neki od referata podnesenih na skupu nisu dostavljeni redakciji Zbornika te nisu našli svoje mjesto u ovoj knjizi. U sadržaj zbornika je naknadno uvršten rad Muhameda Filipovića. Stavovi izneseni u pojedinim radovima u ovom Zborniku isključivo reflektuju mišljenja njihovih autora. Održavanje skupa i izdavanje zbornika finansijski su omogućili Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Grad Sarajevo i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

  • E-ISBN-13: 978-9958-501-52-4
  • Print-ISBN-13: 978-9958-501-52-4
  • Page Count: 239
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian, Turkish, Croatian, Serbian
AKADEMIK PROF. DR. BRANISLAV ĐURĐEV - PROFESOR I SARADNIK

AKADEMIK PROF. DR. BRANISLAV ĐURĐEV - PROFESOR I SARADNIK
(ACADEMIC PROF. DR. BRANISLAV ĐURĐEV - PROFESSOR AND ASSOCIATE)

ZAPIS O BRANISLAVU ĐURĐEVU

ZAPIS O BRANISLAVU ĐURĐEVU
(RECORD ABOUT BRANISLAV ĐURĐEV)

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA BRANISLAVA ĐURĐEVA ZA HISTORIOGRAFIJU JUGOISTOČNE EVROPE

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA BRANISLAVA ĐURĐEVA ZA HISTORIOGRAFIJU JUGOISTOČNE EVROPE
(THE SIGNIFICANCE OF BRANISLAV ĐURĐEV'S RESEARCH FOR THE HISTORIOGRAPHY OF SOUTHEASTERN EUROPE)

DOPRINOS AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA U PISANJU KNJIGE “HISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE II”

DOPRINOS AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA U PISANJU KNJIGE “HISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE II”
(CONTRIBUTION OF ACADEMIC BRANISLAV ĐURĐEV IN WRITING THE BOOK "HISTORIJA NARODA JUGOSLAVIJE II")

DOPRINOS BRANISLAVA ĐURĐEVA IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU

DOPRINOS BRANISLAVA ĐURĐEVA IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI ORIJENTALNOG INSTITUTA U SARAJEVU
(BRANISLAV ĐURĐEV'S CONTRIBUTION TO THE PUBLISHING ACTIVITY OF THE ORIENTAL INSTITUTE IN SARAJEVO)

PITANJE OSMANSKE VLASTI U CRNOJ GORI, RAZVOJ JUGOSLOVENSKE OSMANISTIKE I BRANISLAV ĐURĐEV

PITANJE OSMANSKE VLASTI U CRNOJ GORI, RAZVOJ JUGOSLOVENSKE OSMANISTIKE I BRANISLAV ĐURĐEV
(THE ISSUE OF THE OTTOMAN AUTHORITY IN MONTENEGRO, THE DEVELOPMENT OF YUGOSLAV OTTOMANISM AND BRANISLAV ĐURĐEV)

ZNAČAJ BRANISLAVA ĐURĐEVA ZA IZUČAVANJE HISTORIJE CRNE GORE

ZNAČAJ BRANISLAVA ĐURĐEVA ZA IZUČAVANJE HISTORIJE CRNE GORE
(THE SIGNIFICANCE OF BRANISLAV ĐURĐEV FOR STUDYING THE HISTORY OF MONTENEGRO)

PRAVCI RAZVOJA OSMANISTIKE U JUGOSLOVENSKOM I POSTJUGOSLOVENSKOM PERIODU

PRAVCI RAZVOJA OSMANISTIKE U JUGOSLOVENSKOM I POSTJUGOSLOVENSKOM PERIODU
(DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF OTTOMANISM IN THE YUGOSLAV AND POST-YUGOSLAVIC PERIOD)

БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ И “ДЕСПОТОВ КАНУН”

БРАНИСЛАВ ЂУРЂЕВ И “ДЕСПОТОВ КАНУН”
(BRANISLAV ĐURĐEV AND THE "DESPOT'S CANON")

KAKO KONSTRUIRATI DEMOGRAFSKE TRENDOVE NA TEMELJU PODATAKA O BROJU FISKALNIH JEDINICA: DŽIZJA U BOSNI U 18. STOLJEĆU

KAKO KONSTRUIRATI DEMOGRAFSKE TRENDOVE NA TEMELJU PODATAKA O BROJU FISKALNIH JEDINICA: DŽIZJA U BOSNI U 18. STOLJEĆU
(HOW TO CONSTRUCT DEMOGRAPHIC TRENDS BASED ON DATA ON THE NUMBER OF FISCAL UNITS: DŽIZJA IN BOSNIA IN THE 18TH CENTURY)

BILJNI I STOČNI FOND U VREME TURSKE VLADAVINE

BILJNI I STOČNI FOND U VREME TURSKE VLADAVINE
(PLANT AND LIVESTOCK FUND DURING THE TURKISH RULE)

ЗАВИJA МАХМУД-БЕГА У ИХТИМАНУ

ЗАВИJA МАХМУД-БЕГА У ИХТИМАНУ
(ZAVIA MAHMUD-BEG IN IHTIMAN)

KOMÜNIST ARNAVUTLUK’TAKI OSMANLI ÇALIŞMALARI: SELAMI PULAHA (1938-1991)

KOMÜNIST ARNAVUTLUK’TAKI OSMANLI ÇALIŞMALARI: SELAMI PULAHA (1938-1991)
(OTTOMAN STUDIES IN COMMUNIST ALBANIA: SELAMI PULAHA (1938-1991))

METODOLOŠKI PRISTUP BRANISLAVA ĐURĐEVA PROBLEMIMA HISTORIJSKE NAUKE

METODOLOŠKI PRISTUP BRANISLAVA ĐURĐEVA PROBLEMIMA HISTORIJSKE NAUKE
(BRANISLAV ĐURĐEV'S METHODOLOGICAL APPROACH TO THE PROBLEMS OF HISTORICAL SCIENCE)

PROBLEMI FILOZOFIJE HISTORIJE I METODOLOGIJE HISTORIOGRAFSKIH ISTRAŽIVANJA U DJELU BRANISLAVA ĐURĐEVA

PROBLEMI FILOZOFIJE HISTORIJE I METODOLOGIJE HISTORIOGRAFSKIH ISTRAŽIVANJA U DJELU BRANISLAVA ĐURĐEVA
(PROBLEMS OF PHILOSOPHY OF HISTORY AND METHODOLOGY OF HISTORIOGRAPHIC RESEARCH IN THE WORKS OF BRANISLAV ĐURĐEV)

METODOLOŠKI PRISTUP BRANISLAVA ĐURĐEVA ETNIČKOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE: MUSLIMANI I BOŠNJAŠTVO

METODOLOŠKI PRISTUP BRANISLAVA ĐURĐEVA ETNIČKOJ HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE: MUSLIMANI I BOŠNJAŠTVO
(BRANISLAV ĐURĐEV'S METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ETHNIC HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA: MUSLIMS AND BOSNIA)

MARKSISTIČKO POIMANJE HISTORIJE U DJELIMA BRANISLAVA ĐURĐEVA

MARKSISTIČKO POIMANJE HISTORIJE U DJELIMA BRANISLAVA ĐURĐEVA
(MARXIST UNDERSTANDING OF HISTORY IN THE WORKS OF BRANISLAV ĐURĐEV)

POLEMIKA MIRJANE GROSS I BRANISLAVA ĐURĐEVA

POLEMIKA MIRJANE GROSS I BRANISLAVA ĐURĐEVA
(THE CONTROVERSY OF MIRJANA GROSS AND BRANISLAV ĐURĐEV)

BIOGRAFIJA AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA

BIOGRAFIJA AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA
(BIOGRAPHY OF ACADEMIC BRANISLAV ĐURĐEV)

BIBLIOGRAFIJA RADOVA AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA

BIBLIOGRAFIJA RADOVA AKADEMIKA BRANISLAVA ĐURĐEVA
(BIBLIOGRAPHY OF THE WORKS OF ACADEMIC BRANISLAV ĐURĐEV)

LISTA AUTORA

LISTA AUTORA
(LIST OF AUTHORS)