In memoriam - Dr. Nusret Šehić Cover Image

In memoriam - Dr. Nusret Šehić
In memoriam - Dr. Nusret Šehić

Author(s): Dževad Juzbašić
Subject(s): History
Published by: Institut za istoriju

Summary/Abstract: Dr. Nusret Šehić, istaknuto ime naše historiografije, preminuo je nakon duge i teške bolesti 10. septembra 2012. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se, nakon dvije godine boravka u opkoljenom Sarajevu, sklonio kod svojih sinova. Rođen je 29. juna 1927. godine u Tuzli, a osnovnu i srednju školu završio je u Banjoj Luci. Studij nacionalne i opće historije završio je 1955. godine na Zagrebačkom sveučilištu. Nakon što je šest godina radio u Učiteljskoj školi u Banjoj Luci, bio je kao istaknuti nastavnik primljen na dužnost prosvjetnog savjetnika u Prosvjetno-pedagoškom zavodu u istome mjestu. U tom periodu (1955-1964) Šehić je publikovao u zagrebačkom Istorijskom pregledu i banjalučkim časopisima radove koji se odnose na nastavu historije i širu pedagošku problematiku, kritičke prikaze knjiga i udžbenika historije, ali i svoje prve naučne priloge. Iz ove grupe radova ističe se uspjeli prilog Otpor reformama Omer-paše Latasa u Bosanskoj Krajini. Koristeći naučnu literaturu i objavljenu građu, Šehić je ne samo sistematizovao i upotpunio saznanje historiografije o ovoj temi nego je i formulisao niz vlastitih sudova.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 41
  • Page Range: 377-380
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode