POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN THE LIBERAL PARTIES IN THE WESTERN BALKANS Cover Image

POLITIČKA ZASTUPLJENOST ŽENA U LIBERALNIM STRANKAMA ZAPADNOG BALKANA
POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN THE LIBERAL PARTIES IN THE WESTERN BALKANS

Author(s): Adisa Memišević, Anela Lemeš, Nejra Vreto, Valida Repovac Nikšić
Subject(s): Gender Studies, Civil Society, Government/Political systems, Politics and society, Comparative politics, Demography and human biology, Sociology of Politics
Published by: Fondacija Boris Divković
Keywords: case study; gender equality; initiatives; leadership; legislation; liberal parties; politics; Western Balkans; women’s empowerment;
Summary/Abstract: Fokus ovog istraživanja je na liberalnim strankama regije Zapadnog Balkana i njihovim strategijama za unapređenje i promociju rodne ravnopravnosti ne samo unutar njihovih stranaka, već i u zemljama njihovog djelovanja. Cilj analize je preispitati trenutna stajališta za ravnopravnu zastupljenost spolova u politici u liberalnim političkim strankama Zapadnog Balkana, mapirati uloge i strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u politici, i povećati vidljivost uspješnih primjera iz regije. Analiza političkih sistema i zakonodavnih okvira Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije je također obuhvaćena ovim istraživanjem, kao i analiza sistema kvota i uloge liberalnih političkih stranaka u odnosu na razvoj rodne ravnopravnosti, uz osvrt na uticaj nevladinog sektora. Ovo istraživanje također ispituje i razmatra društveneaspekte rodne nejednakosti u javnosti i u procesima donošenja odluka. Prethodna istraživanja ukazuju na to da političke stranke često ne podržavaju zastupljenost članica u procesima razvoja političkih programa, niti političku afirmaciju bez obzira na usvojene politike rodne ravnopravnosti unutar same stranke. Istraživanje je koncipirano kao studija slučaja tri liberalne stranke Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i njihovih strategija razvoja i promocije rodne ravnopravnosti unutar samih stranaka, kao i u zemljama u kojima one djeluju. Uporedna analiza provodi se oslanjajući se na pristup mješovitih metoda koji kombinuje kvalitativnu analizu primarnih i sekundarnih podataka, kao i kvantitativnu analizu prikupljanja primarnih podataka radi triangulacije informacija u najvećoj mogućoj mjeri. Kako bismo mogli razviti novu regionalnu priču - Regionalna inicijativa 50%, potrebno nam je ovo istraživanje kako bismo ispitali unutarstranačku demokraciju unutar navedenih liberalnih stranaka i prikazali trenutna stajališta u vezi s rodnom ravnopravnošću, a u svrhu procjene koje bi se vrste aktivnosti mogle uvesti i prilagoditi potrebama samih stranaka i stranačkih sistema za razvoj rodne ravnopravnosti i bolje zastupljenosti žena u politici u budućnosti.

  • E-ISBN-13: 978-9926-8035-1-3
  • Print-ISBN-13: 978-9926-8035-1-3
  • Page Count: 136
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian