Awakened in Need: Political and Civic Engagement of Bosnia and Herzegovina’s Youth Cover Image

Budni iz nužde: politički I građanski angažman mladih u Bosni i Hercegovini
Awakened in Need: Political and Civic Engagement of Bosnia and Herzegovina’s Youth

Author(s): Anela Lemeš, Valida Repovac Nikšić, Edo Kanlić
Subject(s): Civil Society, Government/Political systems, Politics and society, State/Government and Education, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija Boris Divković
Keywords: Activism; apathy; politics; protests; youth;
Summary/Abstract: Glavni motiv za ovu studiju je činjenica da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu i to alarmantnim i rastućim tempom. Ova studija nastoji pronaći glavne prepreke za aktivizam mladih, koji je identifikovan kao spona za zadržavanje većeg broja mladih u Bosni i Hercegovini. Brojna prethodna istraživanja su identifikovala nezaposlenost i nedostatak prilika kao ključne faktore poticaja za masovnu migraciju mladih. Tokom istraživanja primijećeno je da su prethodne studije i analize o angažmanu i aktivizmu mladih opsežne, ali uglavnom kvantitativne i usredotočene na velike skupove različitih identiteta u kojima se lako gubi svako iskustvo. Zbog toga je ova studija usmjerena na kvalitativnu analizu, raspravljajući o općim temama s mladima koji se smatraju aktivistima kako bi se definisali izvori njihove motivacije. U studiji se jasno navodi da formalni sistemi obrazovanja ne pripremaju mlade za aktivni građanski i politički život u kojem organizacije civilnog društva pokušavaju nadoknaditi njihove nedostatke i slabosti.

  • E-ISBN-13: 978-9926-8035-3-7
  • Print-ISBN-13: 978-9926-8035-3-7
  • Page Count: 62
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian