Notes VS bullets Cover Image

Note VS meci
Notes VS bullets

Author(s): Ljiljana Bajčetić
Subject(s): Education, Cultural history, Music, Military history, School education, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia, Pedagogy
Published by: Centar za građansko obrazovanje (CGO)
Keywords: education; war; Yugoslavia; music;
Summary/Abstract: Nastavnik/ca prati i vrednuje rad učenika/ca u tročlanim prezentacionim grupama: procjenjuje nivo njihovog pojedinačnog zalaganja, učešće u timskom radu na osnovu Dnevnika aktivnosti koji vodi grupa u toku priprema, vrednuje prezenterske sposobnosti na osnovu unaprijed postavljenih kriterijuma. Takođe, prati učešće učenika/ca u diskusiji na času, procjenjuje kvalitet odgovora i daje povratne informacije. Nastavnik/ca komentariše i procjenjuje odgovore koje su učenici/e, na stikerima, postavili na linoit tablu Nastavnik/ca ocjenjuje domaći zadatak učenika/ca koji je postavljen na linoit tablu.

  • Page Range: 64-70
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2022
  • Language: Montenegrine