See the Meaning. Studies in Painting, Literature and Life Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu
See the Meaning. Studies in Painting, Literature and Life

Contributor(s): Małgorzata Krakowiak (Editor), Aleksandra Dębska-Kossakowska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Studies of Literature, History of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: painting; literature; life
Summary/Abstract: Książka zawiera cykl artykułów, których autorzy podejmują próbę wskazania sensu w procesie twórczym, kontaktach z otoczeniem, wyborach drogi życiowej. Pytania o sens bywają dziś bagatelizowane, relatywizowane albo zastępowane stwierdzeniem bezsensowności wszystkiego. W tak niesprzyjających okolicznościach autorzy, wśród których znaleźli się nie tylko teoretycy i komentatorzy cudzej twórczości, ale również artyści-praktycy, zdobyli się na odwagę poważnej refleksji o paradygmatach wartości, świadomości celu, porażkach, przezwyciężaniu trudności.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-293-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-292-5
 • Page Count: 288
 • Publication Year: 2014
 • Language: Polish
Czy sens się zgubił?

Czy sens się zgubił?
(Is Sense Lost?)

 • Price: 4.50 €
Kłopoty z sensem. Od sensu życia do sensu sztuki

Kłopoty z sensem. Od sensu życia do sensu sztuki
(Problems with Sense. From the Sense of Life to the Sense of Art)

 • Price: 4.50 €
Twórca wobec czasu, w którym technologia przerosła świadomość

Twórca wobec czasu, w którym technologia przerosła świadomość
(An Artist in the Face of the Times. When Technology Excelled Human Consciousness)

 • Price: 4.50 €
Tajemnice Szafy. O twórczych poszukiwaniach Macieja Linttnera

Tajemnice Szafy. O twórczych poszukiwaniach Macieja Linttnera
(The Mysteries of a Closet. About Artistic Experiments of Maciej Linttner)

 • Price: 4.50 €
Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski i sens sztuki

Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski i sens sztuki
(Jan Józef Szczepański, Tadeusz Brzozowski and the Sense of Art)

 • Price: 4.50 €
Iść za marzeniem i znowu, iść za marzeniem — i tak ewig — usque ad finem… — sens życia według Conrada

Iść za marzeniem i znowu, iść za marzeniem — i tak ewig — usque ad finem… — sens życia według Conrada
(To Follow the Dream and to Follow the Dream Once Again — and so ewig — usque ad finem… — The Sense of Life According to Conrad)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu sensu polskich przekładów Josepha Conrada: prze‑pisywanie, manipulacja czy kulturowa adaptacja?

W poszukiwaniu sensu polskich przekładów Josepha Conrada: prze‑pisywanie, manipulacja czy kulturowa adaptacja?
(In Search for Sense in the Polish Translations of Joseph Conrad’s Works: Re‑writing, Manipulation or Cultural Adaptation?)

 • Price: 4.50 €
Sensy Września 1939 wedle Kazimierza Wyki

Sensy Września 1939 wedle Kazimierza Wyki
(The Senses of September 1939 According to Kazimierz Wyka)

 • Price: 4.50 €
Dom jako sens (W zapisach Jana Józefa Szczepańskiego)

Dom jako sens (W zapisach Jana Józefa Szczepańskiego)
(Home As Sense (In the Notes of Jan Józef Szczepański))

 • Price: 4.50 €
Wojciecha Jagielskiego reporterska opowieść o współczesnym świecie

Wojciecha Jagielskiego reporterska opowieść o współczesnym świecie
(Wojciech Jagielski’s Journalistic Story About the Contemporary World)

 • Price: 4.50 €
Sprzeczności, niepokoje, interferencje — czyli zobaczyć sens sztuki

Sprzeczności, niepokoje, interferencje — czyli zobaczyć sens sztuki
(Contradictions, Anxieties, Interferences — Or to See the Sense of Art)

 • Price: 4.50 €
Sztuka narzędziem kształtowania samoświadomości

Sztuka narzędziem kształtowania samoświadomości
(Art as a Tool Shaping One’s Self‑Consciousness)

 • Price: 4.50 €
Twórczość plastyczna w schizofrenii jako specyficzna forma wypowiedzi

Twórczość plastyczna w schizofrenii jako specyficzna forma wypowiedzi
(The Creation of Plastic Artworks in the State of Schizophrenia as a Specific Form of Expression)

 • Price: 4.50 €
Szukanie sensu ludzkiego świata. Legendy miejskie

Szukanie sensu ludzkiego świata. Legendy miejskie
(Searching for Sense of the Human World. “Urban Legends”)

 • Price: 4.50 €
Fotografia jako możliwość sensu. Strategie narracyjne w cyklu Polonia i inne opowieści Allana Sekuli

Fotografia jako możliwość sensu. Strategie narracyjne w cyklu Polonia i inne opowieści Allana Sekuli
(Photography as a Possibility of Sense. Narrative Strategies in Allan Sekula’s Cycle: Polonia i inne opowieści [Polish Diaspora and Other Stories])

 • Price: 4.50 €
Prochy doświadczenia w urnie pamięci. Nad pudełkiem Nieszczęsnych B.S. Johnsona

Prochy doświadczenia w urnie pamięci. Nad pudełkiem Nieszczęsnych B.S. Johnsona
(The Ashes of Experience in the Urn of Memory. Over the Box of “The Unfortunantes” by B.S. Johnson)

 • Price: 4.50 €
Zobaczyć sens w „katastrofie narodzin” Emila Ciorana

Zobaczyć sens w „katastrofie narodzin” Emila Ciorana
(“To See the Sense” in Emil Cioran’s “Catastrophy of Birth”)

 • Price: 4.50 €
Poszukiwanie sensu na gruzach Historii. Historiozoficzna retrogresja Mieczysława Porębskiego

Poszukiwanie sensu na gruzach Historii. Historiozoficzna retrogresja Mieczysława Porębskiego
(Searching for Sense in the Rubble of History. Historiosophical Retrogression of Mieczysław Porębski)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu trzeciego sensu. O zjawisku interferencji sztuk w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

W poszukiwaniu trzeciego sensu. O zjawisku interferencji sztuk w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza
(Searching for the Third Sense. About the Interference of Arts in the Works of Jarosław Iwaszkiewicz)

 • Price: 4.50 €
Śmierć — być in czy out? Między potrzebą sensu a doświadczeniem absurdu

Śmierć — być in czy out? Między potrzebą sensu a doświadczeniem absurdu
(Death — To Be In or Out? Between the Need for Sense and the Experience of Absurdity)

 • Price: 4.50 €
O możliwości odbudowy sensu życia (Zapiski dla zjawy Jerzego Stempowskiego)

O możliwości odbudowy sensu życia (Zapiski dla zjawy Jerzego Stempowskiego)
(About the Possibility to Reconstruct the Meaning of Life (Zapiski dla zjawy [Notes for A Ghost] by Jerzy Stempowski))

 • Price: 4.50 €