From support to acceptance - Handbook for inclusive psychological, psychotherapeutic and other forms of comprehensive support for LGBTI persons Cover Image

Od podrške do prihvatanja - Priručnik za inkluzivnu psihološku, psihoterapijsku i druge vidove sveobuhvatne podrške LGBTI osobama
From support to acceptance - Handbook for inclusive psychological, psychotherapeutic and other forms of comprehensive support for LGBTI persons

Author(s): Zvjezdana Savić, Marija Šarić, Vladana Vasić
Subject(s): Gender Studies, Psychology, Civil Society, Health and medicine and law, Identity of Collectives
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBTI; support ; acceptance; psychological support; psychotheraupetic support; identity; practices;
Summary/Abstract: U Bosni i Hercegovini još uvijek nije pogodna društvena klima u kojoj su LGBTI osobe ohrabrene i podržane u pristupu uslugama brige o mentalnom zdravlju u okviru zdravstvenog i sistema socijalne zaštite koji bi pružali inkluzivne i senzibilizirane usluge. Ovu činjenicu adekvatno oslikava istraživanje potreba i problema LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini1 koje je proveo Sarajevski otvoreni centar 2017. godine, a koje je otkrilo da oblici isključujućih i nasilnih interakcija prema LGBTI osobama uzrokuju ozbiljne psihološke poteškoće ili krize. Naime, više od polovice LGBTI ispitanika_ca smatra da je imalo psihološke poteškoće ili krize zbog društvenog tretmana. Stres, odnosno epizode stresa, stanje je koje doživljava čak 87,7% ispitanika_ca od onih koji_e navode psihološke poteškoće. Što se tiče ozbiljnijih psiholoških poteškoća, depresije ili epizoda depresije, smatra se da ih je 70,9% ispitanika_ca doživjelo, dok je 64% ispitanika_ca koji_e su prošli_e psihološke poteškoće zbog odnosa društva prema svom identitetu doživjelo anksioznost i napade panike. Čak 38,4% ispitanika_ca imalo je suicidalne misli i/ili pokušaje samoubojstva. Ni poremećaji prehrane nisu beznačajno stanje, a gotovo trećina ispitanika_ca ih je doživjela. Međutim, ono što je istraživanje pokazalo jeste da LGBTI osobe nerado traže stručnu psihološku podršku zbog nedostatka povjerenja u postojeće službe i straha od autovanja. Kao neke od glavnih razloga zašto ne traže stručnu pomoć navode strah od otkrivanja svog LGBTI identiteta, sumnju da im ova usluga pomaže, nedovoljne kompetencije i senzibilnost, kao i nedostatak finansijskih sredstava za osiguranje usluga stručne pomoći. Neizvjesna je i dostupnost i pristup psihosocijalnim i uslugama vršnjačkog savjetovanja. LGBTI osobe izvan Sarajeva imaju ograničen pristup senzibiliziranoj i prilagođenoj psihosocijalnoj podršci za rješavanje ozbiljnih posljedica koje donosi diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije/rodnog identiteta/spolnih karakteristika, kao što su teška depresija i anksioznost, suicidalne misli, ozbiljna ugrožavanja punog učešća u društvenom životu, posebno u obrazovanju i na radnom mjestu. S druge strane, trenutno postoje samo dvije organizacije u cijeloj BiH, obje smještene u Sarajevu, koje pružaju kontinuiranu senzibiliziranu i stručnu vršnjačku i psihosocijalnu podršku LGBTI osobama besplatno2 . Druge organizacije ili nisu senzibilizirane ili nemaju potreban doseg, resurse, iskustvo i priznanje unutar LGBTI zajednice. provode projekat pod nazivom „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija. Projekat ima za cilj stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge, te ojačati i proširiti institucionalnu mrežu (centri za mentalno zdravlje i centri za socijalni rad) i mrežu organizacija civilnog društva iz Tuzle, Mostara, Zenice, Prijedora, Banjaluke, Bijeljine i Doboja koje pružaju psihosocijalnu podršku za LGBTI osobe u BiH. S druge strane, projekat teži jačanju LGBTI zajednice i njihovom osnaživanju u pogledu očuvanja blagostanja i brige za vlastito mentalno zdravlje – kako na adekvatne i pristupačne načine da koriste postojeće usluge psihosocijalne podrške. U svemu tome cilj jeste podići i svijest javnosti o efektima tzv. manjinskog stresa na mentalno zdravlje LGBTI zajednice. Upravo zbog edukacije, osnaživanja i osiguranja dodatnih resursa primarno za stručnjake_inje iz oblasti mentalnog zdravlja i socijalne zaštite, ali i LGBTI osobe i njihove obitelji, kreiramo priručnik koji je pred vama. Priručnik smo podijelili na dva dijela: prvi koji daje pregled ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, i iz pravno-aktivističke perspektive nudi korake za postupanje sa LGBTI osobama, stvaranje sigurnog okruženja od predrasuda, diskriminacije i nasilja, posebno u slučajevima nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja; drugi koji nudi stručne smjernice za sveobuhvatnu psihoterapijsku, psihološku i druge vidove specifične podrške LGBTI osobama i njihovim raznolikim identitetima, u potrazi za načinima kako se nositi sa poteškoćama i izazovima sa kojima se susreću u društvu. Želimo da ova publikacija bude koristan i vrijedan alat za jačanje kapaciteta i dodatno obučavanje specijaliziranih ustanova za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu te organizacija civilnog društva koje pružaju ove usluge. Budući da je zaštita mentalnog zdravlja okružena stigmom i predrasudama, neophodno je podići svijest LGBTI zajednice, stručne i šire javnosti o važnosti održavanja vlastitog blagostanja, brige o mentalnom zdravlju i traženja podrške pružatelja usluga. U tom smislu se nadamo da će priručnik doprinijeti uspostavljanju održivog sistema pružanja psihosocijalne podrške LGBTI osobama od organizacija civilnog društva, javnih ustanova i na mjestima na kojima do sada nije bio dostupan.

  • E-ISBN-13: 978-9958-536-72-4
  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-72-4
  • Page Count: 59
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian