75th ANNIVERSARY OF THE THIRD ZAVNOBIH SESSION: THE ROLE OF THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH IN SOCIAL AND POLITICAL DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

75. GODIŠNJICA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A: ULOGA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A U DRUŠTVENOM I POLITIČKOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE
75th ANNIVERSARY OF THE THIRD ZAVNOBIH SESSION: THE ROLE OF THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH IN SOCIAL AND POLITICAL DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Contributor(s): Miodrag N. Simović (Editor), Mirko Pejanović (Editor), Zijad Šehić (Editor)
Subject(s): History of Church(es), History of Law, Constitutional Law, Political history, Government/Political systems, Political behavior, Politics and law, Politics and religion, Politics and society, Nationalism Studies, WW II and following years (1940 - 1949), Inter-Ethnic Relations, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: ZAVNOBIH; Political history; Bosnia and Herzegovina; People's Liberation Committees in Bosnia and Herzegovina; Democratic Federal State of Yugoslavia; Constitutionality; Avdo Humo; Hamdija Čemerlić; 1945; Third session of AVNOJ;
Summary/Abstract: Naučni odbor je pripremio autorske referate za učesnike Okruglog stola “75. Godišnjica Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a: uloga Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a u društvenom i političkom razvoju Bosne i Hercegovine” za štampu. Program Okruglog stola sastojao se od uvodnih obraćanja i 14 referata. Redoslijed radova u ovom zborniku u najvećoj mjeri slijedi redoslijed izlaganja referata pripremljenih za Okrugli sto, koji se trebao održati krajem 2020. godine, međutim zbog nezahvalne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, nije bilo mogućnosti njegovo održavanje. Akademik Ivo Cvitković je naglasio da većina pripadnika pokreta nisu bili komunisti, ali su oni bili organizatori antifašističke borbe. Postavio je sljedeća pitanja: za šta se borio NOP, politika NOF-e; uvođenje zvanja vjerskog referenta, primjeri odnosa narodnooslobodilačkog pokreta prema slobodi religije, sloboda vjeronauke i osnivanje “vjerske komisije”? Posebnu pažnju je posvetio religiji i crkvi na Trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a i pitanjima: vjerski službenici, diskusije u kojima se kritički osvrtalo na religiju i religijske zajednice, biranje sveštenika u ZAVNOBiH, gdje je pošlo “ukrivo”, zašto je došlo do promjena odnosa prema religiji i crkvi i začeci netrpeljivosti?

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-63-6
  • Page Count: 282
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
ZAVNOBIH: POLITIČKA IMAGINACIJA PRAVEDNOG RATA

ZAVNOBIH: POLITIČKA IMAGINACIJA PRAVEDNOG RATA
(ZAVNOBIH: THE POLITICAL IMAGINATION OF THE JUST WAR)

POLITIČKE ATRIBUCIJE I STRUKTURA NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

POLITIČKE ATRIBUCIJE I STRUKTURA NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
(POLITICAL ATTRIBUTIONS AND STRUCTURE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

OBRAZOVANJE PRVE NARODNE VLADE NA TREĆEM ZASJEDANJU ZAVNOBIH-A PREDSTAVLJA DOVRŠETAK KONSTITUCIJE DRŽAVNE VLASTI FEDERALNE BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZOVANJE PRVE NARODNE VLADE NA TREĆEM ZASJEDANJU ZAVNOBIH-A PREDSTAVLJA DOVRŠETAK KONSTITUCIJE DRŽAVNE VLASTI FEDERALNE BOSNE I HERCEGOVINE
(THE FORMATION OF THE FIRST PEOPLE'S GOVERNMENT AT THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH REPRESENTS THE COMPLETION OF THE CONSTITUTION OF THE STATE GOVERNMENT OF FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA)

NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU DRUGOG I TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A

NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI U BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU DRUGOG I TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A
(THE PEOPLE'S LIBERATION COMMITTEES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN THE SECOND AND THIRD SESSIONS OF ZAVNOBIH)

O NEKIM SEGMENTIMA AKTUALNOSTI DRŽAVNO-PRAVNE MISLI AKADEMIKA HAMDIJE ČEMERLIĆA

O NEKIM SEGMENTIMA AKTUALNOSTI DRŽAVNO-PRAVNE MISLI AKADEMIKA HAMDIJE ČEMERLIĆA
(ON SOME SEGMENTS OF CURRENT STATE-LEGAL THOUGHT OF ACADEMIC HAMDIJA ČEMERLĆ)

OD OBNOVE DRŽAVNOSTI DO RAVNOPRAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U DEMOKRATSKOJ FEDERATIVNOJ JUGOSLAVIJI

OD OBNOVE DRŽAVNOSTI DO RAVNOPRAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U DEMOKRATSKOJ FEDERATIVNOJ JUGOSLAVIJI
(FROM RESTORATION OF STATEHOOD TO EQUALITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN DEMOCRATIC FEDERAL YUGOSLAVIA)

TREĆE ZASJEDANJE ZAVNOBIH-a I PRVI USTAV NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – NADOGRADNJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE DRŽAVNOSTI

TREĆE ZASJEDANJE ZAVNOBIH-a I PRVI USTAV NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – NADOGRADNJA BOSANSKOHERCEGOVAČKE DRŽAVNOSTI
(THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH AND THE FIRST CONSTITUTION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - UPGRADING THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ULOGA ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA U REVOLUCIONARNIM MIJENAMA DRUŠTVA – MOBILIZACIJA, ORGANIZACIJA, EMANCIPACIJA

ULOGA ANTIFAŠISTIČKOG FRONTA ŽENA U REVOLUCIONARNIM MIJENAMA DRUŠTVA – MOBILIZACIJA, ORGANIZACIJA, EMANCIPACIJA
(THE ROLE OF ANTI-FASCIST WOMEN'S FRONT IN SOCIETY'S REVOLUTIONARY CHANGES - MOBILIZATION, ORGANIZATION, EMANCIPATION)

PRILOG POLITIČKOJ BIOGRAFIJI AVDE HUME – VIJEĆNIKA TREĆEG ZASJEDANJA ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE

PRILOG POLITIČKOJ BIOGRAFIJI AVDE HUME – VIJEĆNIKA TREĆEG ZASJEDANJA ZEMALJSKOG ANTIFAŠISTIČKOG VIJEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE
(CONTRIBUTION TO THE POLITICAL BIOGRAPHY OF AVDO HUMO – COUNCILLOR OF THE THIRD SESSION OF THE STATE ANTI-FASCIST COUNCIL FOR THE NATIONAL LIBERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

PREZENTACIJA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-a U SARAJEVU OD 26. DO 28. APRILA 1945. GODINE

PREZENTACIJA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-a U SARAJEVU OD 26. DO 28. APRILA 1945. GODINE
(PRESENTATION OF THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH IN SARAJEVO FROM APRIL 26 TO 28, 1945)

ZAŠTO JE DOŠLO DO PROMJENE POLITIKE ODNOSA PREMA RELIGIJI I CRKVI NEPOSREDNO NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA

ZAŠTO JE DOŠLO DO PROMJENE POLITIKE ODNOSA PREMA RELIGIJI I CRKVI NEPOSREDNO NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA
(WHY WAS THERE A CHANGE IN THE POLICY OF RELATION TO RELIGION AND THE CHURCH IMMEDIATELY AFTER THE SECOND WORLD WAR)

ULOGA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A U RAZVOJU KULTURNE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE

ULOGA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A U RAZVOJU KULTURNE POLITIKE BOSNE I HERCEGOVINE
(THE ROLE OF THE THIRD SESSION OF ZAVNOBIH IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL POLICY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

PARALELE IZMEĐU ZAVNOBIHOVSKOG I VREMENA KOJE ŽIVIMO

PARALELE IZMEĐU ZAVNOBIHOVSKOG I VREMENA KOJE ŽIVIMO
(PARALLELS BETWEEN ZAVNOBIH PERIOD AND THE TIMES WE LIVE IN)

ZAVNOBIH I PROBLEM SOCIJALISTIČKOG FEDERALIZMA

ZAVNOBIH I PROBLEM SOCIJALISTIČKOG FEDERALIZMA
(ZAVNOBIH AND THE PROBLEM OF SOCIALIST FEDERALISM)