Return to Forgotten Past Cover Image

Povratak zaboravljenoj prošlosti
Return to Forgotten Past

Author(s): Zijad Šehić
Subject(s): History
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords:

Summary/Abstract: Širom svijeta 2014. godina se obilježava sjećanjima na Sarajevski atentat i posljedice koje je imao na buduća dešavanja. Narednih godina velika pažnja naučnih krugova će se usmjeriti na razmatranja koja se, uglavnom, odnose na tok ratnih zbivanja, učešće vojnika na pojedinim frontovima, stanju na frontu i u pozadini, kao i rezultatima i posljedicama rata.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 38
  • Page Range: 53-120
  • Page Count: 68
  • Language: Bosnian