Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów Cover Image
 • Offer for Individuals Only 14.00 €

Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów
Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów

Contributor(s): Ewa Bartos (Editor), Dominik Chwolik (Editor), Paweł Majerski (Editor), Katarzyna Niesporek-Klanowska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: fantastyka naukowa; fantasy; przeglądy; kreacje światów
Summary/Abstract: Monografia zbiorowa Literatura popularna T. 2: Fantastyczne kreacje światów jest drugim tomem serii zapoczątkowanej przez publikację książki Literatura popularna T. 1: Dyskursy wielorakie. Publikacja składa się z 26 tekstów będących ważnym głosem w badaniach nad fantastyką. Autorzy szkiców zamieszczonych w tomie nie tyko przyglądają się literaturze fantastycznej i jej fenomenowi, ale również temu, co szeroko określane jest mianem fantastyki, a co stanowi problem zarówno przy okazji przyporządkowania do tej dziedziny literatury, jak i przy określeniu reguł rządzących kreacją świata przedstawionego.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-299-4
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-298-7
 • Page Count: 480
 • Publication Year: 2014
 • Language: Polish
Fantastyka i realizm

Fantastyka i realizm
(Fiction and Realism)

 • Price: 4.50 €
Granice fantastyki literackiej w literaturoznawstwie radzieckim i rosyjskim

Granice fantastyki literackiej w literaturoznawstwie radzieckim i rosyjskim
(Boundaries of Literary Speculative Fiction in Soviet and Russian Literary Studies)

 • Price: 4.50 €
Strategie badania literatury fantasy

Strategie badania literatury fantasy
(Fantasy Literature Research Strategies)

 • Price: 4.50 €
Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej

Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej
(World-Building in a Narratological Perspective)

 • Price: 4.50 €
Niemieckojęzyczna powieść (anty)utopijna pierwszej połowy XX wieku i jej recepcja w Polsce

Niemieckojęzyczna powieść (anty)utopijna pierwszej połowy XX wieku i jej recepcja w Polsce
(The German Utopian Novel of the First Half of the 20th Century and its Reception in Poland)

 • Price: 4.50 €
Science fiction i polityczna poprawność. Perspektywa polskich dystopii społeczno-politycznych drugiej połowy XX i początku XXI wieku

Science fiction i polityczna poprawność. Perspektywa polskich dystopii społeczno-politycznych drugiej połowy XX i początku XXI wieku
(Science Fiction and Political Correctness: The Perspective of Polish Socio-Political Dystopias of the Second Half of the 20th Century and Early 21st Century)

 • Price: 4.50 €
Literatura fantastyczna – przypadek chorwacki

Literatura fantastyczna – przypadek chorwacki
(Speculative Fiction – The Croatian Case)

 • Price: 4.50 €
Między kreacją a kreatywnością. Świat przedstawiony i język neologizmów w wybranych powieściach fantasy po 2000 roku

Między kreacją a kreatywnością. Świat przedstawiony i język neologizmów w wybranych powieściach fantasy po 2000 roku
(Between Creation and Creativity: The Presented World and the Language of Neologisms in Selected Fantasy Novels After the Year 2000)

 • Price: 4.50 €
Srebrna piłka, pluszowy miś, gumowy zajączek – fantastyczni przewodnicy dziecka po świecie realnym

Srebrna piłka, pluszowy miś, gumowy zajączek – fantastyczni przewodnicy dziecka po świecie realnym
(Silver Ball, Teddy Bear, Rubber Rabbit – Child’s Fantasy Guides to the Real World)

 • Price: 4.50 €
Fantastyczne strategie? O tym, w jaki sposób zostać twórcą prozy fantastycznej

Fantastyczne strategie? O tym, w jaki sposób zostać twórcą prozy fantastycznej
(Fantastic Strategies? On How To Become a Speculative Fiction Writer)

 • Price: 4.50 €
Wątki fantastyczne w staropolskiej twórczości sowizdrzałów i babińczyków

Wątki fantastyczne w staropolskiej twórczości sowizdrzałów i babińczyków
(Fantastic Motifs in Old Polish Sowizdrzał and Babinian Literature)

 • Price: 4.50 €
Inwazja zaświatów w polskiej historical fantasy. Rekonesans

Inwazja zaświatów w polskiej historical fantasy. Rekonesans
(The Invasion of the Underworld in the Polish Historical Fantasy Novel. A Reconnaissance)

 • Price: 4.50 €
Wątki gnostyckie w twórczości Stanisława Lema

Wątki gnostyckie w twórczości Stanisława Lema
(Gnostic Motifs in the Works of Stanisław Lem)

 • Price: 4.50 €
Robot. Opowieść fantastyczna i naukowa

Robot. Opowieść fantastyczna i naukowa
(The Robot: A Fantastic and a Scientific Tale)

 • Price: 4.50 €
Ciri – dziecko, dziewica, cyborg

Ciri – dziecko, dziewica, cyborg
(Ciri: A Child, A Virgin, A Cyborg)

 • Price: 4.50 €
Status i kreacyjna funkcja terminologii naukowej w powieści fantastycznonaukowej na przykładzie Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja

Status i kreacyjna funkcja terminologii naukowej w powieści fantastycznonaukowej na przykładzie Perfekcyjnej niedoskonałości Jacka Dukaja
(The Status and Creative Function of Scientific Terminology in Science Fiction Novels The Case of The Perfect Imperfection by Jacek Dukaj)

 • Price: 4.50 €
O tym, jak zrobiony jest Lód Jacka Dukaja

O tym, jak zrobiony jest Lód Jacka Dukaja
(On How Jacek Dukaj’s Ice Is Made)

 • Price: 4.50 €
Fantastyczne światy Radka Knappa

Fantastyczne światy Radka Knappa
(Radek Knapp’s Fantastic Worlds)

 • Price: 4.50 €
Groza w opowiadaniu Talidomid Dawida Kaina

Groza w opowiadaniu Talidomid Dawida Kaina
(Horror in Dawid Kain’s Talidomid)

 • Price: 4.50 €
Światy wyludnione. Nadzieja i oczekiwanie w Wyludniaczu Samuela Becketta

Światy wyludnione. Nadzieja i oczekiwanie w Wyludniaczu Samuela Becketta
(Desolate Worlds: Hope and Waiting in Samuell Beckett’s The Lost Ones)

 • Price: 4.50 €
Cóżeś pan uczynił, panie Stoker? Motywy fantastyczne w literackiej legendzie księcia Drakuli

Cóżeś pan uczynił, panie Stoker? Motywy fantastyczne w literackiej legendzie księcia Drakuli
(What Have You Done, Mister Stoker? Fantastic Motifs in the Literary Legend of Count Dracula)

 • Price: 4.50 €
Kreacje światów i chrześcijańskie reinterpretacje mitów w twórczości Clive’a Staplesa Lewisa

Kreacje światów i chrześcijańskie reinterpretacje mitów w twórczości Clive’a Staplesa Lewisa
(World Creation and Christian Reinterpretations of Myths in Clive Staples Lewis’s Oeuvre)

 • Price: 4.50 €
Powrót do Shire… Baśń uświęcona Ewangelią? O walce dobra ze złem w świecie Tolkiena

Powrót do Shire… Baśń uświęcona Ewangelią? O walce dobra ze złem w świecie Tolkiena
(A Return to the Shire… A Gospel-Hallowed Fairy-Tale? On the Struggle between Good and Evil in Tolkien’s World)

 • Price: 4.50 €
Rola muzyki i pieśni w świecie J.R.R. Tolkiena na podstawie Silmarillionu i Władcy Pierścieni

Rola muzyki i pieśni w świecie J.R.R. Tolkiena na podstawie Silmarillionu i Władcy Pierścieni
(The Role of Music and Song in the World of J.R.R. Tolkien Based on Silmarillion and Lord of the Rings)

 • Price: 4.50 €
Ludzkie i nie-ludzkie w cyklu Świat Dysku Terry’ego Pratchetta

Ludzkie i nie-ludzkie w cyklu Świat Dysku Terry’ego Pratchetta
(The Human and the Non-Human in Terry Pratchett’s Discworld Series)

 • Price: 4.50 €
Wirtualność urzeczywistniona Sword Art Online Rekiego Kawahary

Wirtualność urzeczywistniona Sword Art Online Rekiego Kawahary
(Virtuality Actualized: Sword Art Online by Reiki Kawahara)

 • Price: 4.50 €