Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3
Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T. 3

Contributor(s): Bogumiła Mika (Editor), Krystyna Turek (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music, History of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: muzyka religijna; pieśń kościelna; pieśń religijna; życie muzyczne parafii; chór kościelny; Penderecki; Stockhausen; Kassern; Ivanschiz
Summary/Abstract: Trzeci tom publikacji zbiorowej Muzyka religijna stanowi przede wszystkim świadectwo rozmaitych badań nad sferą sacrum, sferą religijności, sferą inspiracji duchowych, badań prowadzonych w obrębie „sztuki dźwięku”. Autorami zamieszczonych artykułów są polscy muzykolodzy, etnomuzykolodzy i teoretycy muzyki. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. twórczość o. Amanda Ivanschiza, muzyka Tadeusza Kasserna, Karlheinza Stockhausena i Krzysztofa Pendereckiego. W pracy ukazano również aspekty działalności muzycznej parafii bielsko-żywieckich oraz dziedzictwo muzyczne braci czeskich w Zelowie.Książka z pewnością zainteresuje wszystkich tych, którzy chcą odnaleźć sygnały religijności w muzyce, ale także osoby poszukujące informacji na temat muzyki lokalnej – na Śląsku (Górnym i Cieszyńskim) i w regionie bielsko-żywieckim.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-562-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2048-9
 • Page Count: 152
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Prolegomena do badań nad twórczością religijną Amanda Ivanschiza

Prolegomena do badań nad twórczością religijną Amanda Ivanschiza
(A prolegomena to studies on religious works by Amand Ivanschiz)

 • Price: 4.00 €
Z problematyki dziejów i wariabilności pieśni kościelnej Kto się w opiekę... w śląskich przekazach źródłowych

Z problematyki dziejów i wariabilności pieśni kościelnej Kto się w opiekę... w śląskich przekazach źródłowych
(From the realm of history and variability of the church song Kto się w opiekę... in Silesian source traditions)

 • Price: 4.00 €
Utwory Tadeusza Kasserna z okresu „spotęgowanego napięcia” Sonatina kolędowa na fortepian i Tryptyk żałobny na głos z fortepianem

Utwory Tadeusza Kasserna z okresu „spotęgowanego napięcia” Sonatina kolędowa na fortepian i Tryptyk żałobny na głos z fortepianem
(Works by Tadeusz Kassern from the period of “an intensified pressure” Sonatina kolędowa for piano and Tryptyk żałobny for voice and piano)

 • Price: 4.00 €
O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku. Próba rekonesansu

O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku. Próba rekonesansu
(On nirvana in Polish and other toposes of the Indian Orient in the Polish music of the first half of the 20th century. An attempt at reconnaissance)

 • Price: 4.00 €
Licht Karlheinza Stockhausena — współczesny teatr sakralny?

Licht Karlheinza Stockhausena — współczesny teatr sakralny?
(Licht by Karlheinz Stockhausen — a contemporary sacred theatre?)

 • Price: 4.00 €
Dies irae Krzysztofa Pendereckiego — między sacrum a profanum

Dies irae Krzysztofa Pendereckiego — między sacrum a profanum
(Dies irae by Krzysztof Penderecki — between the sacred and the profane)

 • Price: 4.00 €
Krzysztof Penderecki, Pieśni chińskie i Kadisz. Między pięknem natury a grozą historii

Krzysztof Penderecki, Pieśni chińskie i Kadisz. Między pięknem natury a grozą historii
(Krzysztof Penderecki, Pieśni chińskie i Kadisz. Between the beauty of nature and danger of history)

 • Price: 4.00 €
Bracia czescy w Polsce — wspólnota w Zelowie i jej dziedzictwo muzyczne

Bracia czescy w Polsce — wspólnota w Zelowie i jej dziedzictwo muzyczne
(Czech brothers in Poland — a community in Zelów and its musical heritage)

 • Price: 4.00 €
Tradycyjne pieśni poranne i wieczorne żyjące w pamięci cieszyńskich ewangelików

Tradycyjne pieśni poranne i wieczorne żyjące w pamięci cieszyńskich ewangelików
(Traditional morning and evening songs remembered by the Evangelicals from Cieszyn)

 • Price: 4.00 €
Działalność muzyczna parafii bielsko-żywieckich w Porąbce i Chybiu. Próba charakterystyki

Działalność muzyczna parafii bielsko-żywieckich w Porąbce i Chybiu. Próba charakterystyki
(Musical activity of Bielsko and Żywiec parishes in Porąbka and Chybie. An attempt at description)

 • Price: 4.00 €
Chór mieszany Dei Patris — 15 lat działalności kulturalnej (1991—2006). Informacja ogólna

Chór mieszany Dei Patris — 15 lat działalności kulturalnej (1991—2006). Informacja ogólna
(Dei Patris mixed choir 15 years of cultural activity (1991—2006). General information)

 • Price: 4.00 €