From the realm of history and variability of the church song Kto się w opiekę... in Silesian source traditions Cover Image
  • Price 1.00 €

Z problematyki dziejów i wariabilności pieśni kościelnej Kto się w opiekę... w śląskich przekazach źródłowych
From the realm of history and variability of the church song Kto się w opiekę... in Silesian source traditions

Author(s): Antoni Reginek
Subject(s): Music, History of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  • Page Range: 23-37
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish