Göç ve Sanat Okumaları - 1 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

Göç ve Sanat Okumaları - 1
Göç ve Sanat Okumaları - 1

Author(s): Ali Tilbe, Mustafa Cevat Atalay
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Language and Literature Studies, Literary Texts, Education, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Essay|Book Review |Scientific Life, General Reference Works, Geography, Regional studies, Library and Information Science, Sociology
Published by: Transnational Press London
Keywords: Literature Series; narrative; handicrafts; migration; culture; deculturation; refugee; art readings; Ceramic art;
Summary/Abstract: “Göç ve sanat ilişkisinin kökleri çok eski dönemlere uzanmaktadır. Ancak bu ilişkiyi ortaya koyan araştırma ve incelemelerin yeterli düzeyde olmaması, bu ilişkinin akademik anlamda tartışılmasını geciktirmiştir. Bu ortak yapıt, resim, sinema, grafik, tasarım, el sanatları ve edebiyat gibi değişik sanat/yazınsal alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, alanlararası yeni(likçi) bir bakış açısıyla değişik sanatsal yaratıların tarihsel süreçte ve günümüzde göç ile kurdukları ilişkileri ve göçün yarattığı sanatsal sonuçları belirlemeyi amaçlamıştır. Doğal olarak bu çalışmanın, kapsamıyla alanyazında boşluk doldurması ve yeni çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir.”“Bu yapıtta, bir tanesi göç anlatılarını çözümleme yöntembilimi çalışması olmak üzere, sinema, görsel iletişim, yerleştirme, seramik, tasarım gibi değişik sanat alanlarından olan, birbirinden ilginç sekiz özgün çalışma yer almaktadır.”

 • E-ISBN-13: 978-1-80135-111-9
 • Print-ISBN-13: 978-1-80135-110-2
 • Page Count: 215
 • Publication Year: 2021
 • Language: Turkish
Göç(er) Anlatısı İncelemelerinde Çatışma ve Kültür(süz)leşme Yöntembilimi

Göç(er) Anlatısı İncelemelerinde Çatışma ve Kültür(süz)leşme Yöntembilimi
(Conflict and Acculturation Methodology in Migration Narrative Studies)

 • Price: 4.50 €
Görsel İletişim Tasarımı Tarihinde Göç Olgusu

Görsel İletişim Tasarımı Tarihinde Göç Olgusu
(The Case of Migration in the History of Visual Communication Design)

 • Price: 4.50 €
Misafir Adlı Göç Filminde Gündelik Yaşam, Emek ve Toplumsal Cinsiyet

Misafir Adlı Göç Filminde Gündelik Yaşam, Emek ve Toplumsal Cinsiyet
(Everyday Life, Labor and Gender in the Migration Movie "Guest")

 • Price: 4.50 €
Proje Olarak, “Göç” Temalı Yerleştirme (Enstalasyon)

Proje Olarak, “Göç” Temalı Yerleştirme (Enstalasyon)
(Project, “Migration” (Installation))

 • Price: 4.50 €
Göç Kavramının Geleneksel El Sanatlarına Yansıması

Göç Kavramının Geleneksel El Sanatlarına Yansıması
(Reflection of the Concept of Migration to Traditional Handicrafts)

 • Price: 4.50 €
Türk Sinemasında 1960 – 2010 Döneminde Göç Sorunsalının Temsili

Türk Sinemasında 1960 – 2010 Döneminde Göç Sorunsalının Temsili
(Representation of the Immigration Problem in Turkish Cinema in the Period 1960 – 2010)

 • Price: 4.50 €
Göç Olgusunun Çağdaş Türk Seramik Sanatına Yansıması

Göç Olgusunun Çağdaş Türk Seramik Sanatına Yansıması
(Reflection of Migration Phenomenon on Contemporary Turkish Ceramic Art)

 • Price: 4.50 €
Göç Temasının Afiş Tasarımlarına Yansıması

Göç Temasının Afiş Tasarımlarına Yansıması
(Reflection of Immigration Theme on Poster Designs)

 • Price: 4.50 €