REVIEWS Cover Image

RECENZJE
REVIEWS

Author(s): Sławomir Buryła, Andrzej Żbikowski, Wojciech Lenarczyk, Justyna Kowalska-Leder, Monika Polit, Edward Kossoy, Patrick Fournier, Stanisław Obirek, Adam Puławski, Marta Janczewska, Marta Zawodna, Robert Chudzik, Marta Kubiszyn
Subject(s): Review
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: Primo Levi, Rozejm, przeł. Krzysztof Żaboklicki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009 Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, tłum. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warszawa 2009 Emunah Nachmany Gafny, Dividing Hearts: The Removal of Jewish Children from Gentile Families in Poland in the Immediate Post-Holocaust Years, Yad Vashem, Jerusalem 2009 Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008 Barbara Engelking, Dariusz Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2009 Andrzej Bart, Fabryka muchołapek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010 Shlomo Venezia, Sonderkommando. W piekle komór gazowych, przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak, Prószyński i S-ka, przy współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa 2009 Marcin Urynowicz, Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009 Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. Aleksandra Namysło, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008 Kronika getta łódzkiego /Litzmannstadt Getto, oprac. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, t. 1–5 Die Commerzbank und die Juden 1933–1945, red. Ludolf Herbst, Thomas Weihe, C.H. Beck, München 2004 Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 [Prześladowanie i wymordowanie europejskich Żydów przez narodowosocjalistyczne Niemcy, 1933–1945], red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich Herbert, Hans-Dieter Kreikamp, Horst Möller, Dieter Pohl, Hartmut Weber, t. 1: Deutsches Reich 1933–1937 [Rzesza Niemiecka 1933–1937], oprac. Wolf Gruner, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2008; t. 2: Deutsches Reich 1938 – August 1939 [Rzesza Niemiecka 1938 – sierpień 1939], oprac. Susanne Heim, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2009 Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden [Okupacja, kolaboracja, Holokaust. Nowe studia na temat prześladowań i wymordowania Żydów europejskich], red. Johannes Hürter, Jürgen Zaruski, München 2008 (Schriftenreihe der Viertelsjahrhefte für Zeitgeschichte, t. 97), s. 210 Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010 Pinkes Szczekocin. Księga Pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka), red. Isroel Szwajcer (Ben-Awrom)

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 6
  • Page Range: 297-363
  • Page Count: 68
  • Language: Miscellaneous languages