"... to tell their story" Cover Image

"... by o nich opowiedzieć"
"... to tell their story"

Author(s): Sławomir Buryła
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Literature of the Holocaust; representation; narrativism

Summary/Abstract: A review of: A. Ziębińska-Witek, 2005, Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 123-129
  • Page Count: 7
  • Language: Polish