Leaders and managers in the intentions of economics and social doctrine of the Church Cover Image

Vodcovia a manažéri v intenciách ekonómie a sociálnej náuky Cirkvi
Leaders and managers in the intentions of economics and social doctrine of the Church

Author(s): Jana Piteková
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Napísať koreferát k jednému z mnohých diel profesora Štefana Kassaya je pre mňa najvyššia pocta, aká sa mi za posledné roky dostala. Nezaslúžená. O to viac mi záleží na tom, aby som čitateľa – predovšetkým študenta – nesklamala a podnietila u neho záujem o štúdium ekonómie. Základnou myšlienkou koreferátu a exkurzu je prepojenie vedy a praxe, aplikačný prístup k získaným poznatkom a prepojenie so základnými životnými hodnotami ako viera, rodina, láska. Pentalógia (1. zväzok 2006, 2. zväzok 2008, 3. zväzok 2010, 4. zväzok a 5. zväzok 2011), ktorá bola preložená do piatich jazykov, bude kľúčovým prvkom Reflexií v prvých rokoch ich vydávania. Nadväzuje na najvýznamnejšie vedecké publikácie Štefana Kassaya, medzi ktoré patria: kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998 – 2001); Reengineering podnikateľských procesov (1999); Podnik svetovej triedy (2001); Stratégia podniku svetovej triedy (2002). Štefan Kassay má významný podiel na rozvoji vedy a vzdelávania na Slovensku aj ako zakladateľ a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Profesor Kassay má dlhoročné skúsenosti s riadením a vedením veľkého podniku. Kniha obsahuje nesmierne cenné informácie o vlastníckych štruktúrach a systéme manažmentu predovšetkým veľkých podnikov. Prepojenie vedy a praxe je sprehľadnené exkurzmi a text je písaný pútavým štýlom. Poskytuje vedecké „skriptové“ poznatky transformované do „beletristického“ štýlu bestsellerov.

  • Issue Year: I/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 12-21
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak