The Information Nature of the Economic Concepts Cover Image

Информационната същност на икономически понятия
The Information Nature of the Economic Concepts

Author(s): Ivan Nikolov
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: Reference to К. К. Валтух. Информационная теория стоимости. Новосибирск, "Наука" 412 с.; Общий уровень цен. Теория статистические исследования. М., "Янус-К", 1998, 204 с.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 3
  • Page Range: 113-121
  • Page Count: 9
  • Language: Bulgarian