ANALYSES OF THE BANKRUPTCY REASONS IN THE CONSTRUCTION SECTOR Cover Image

STATYBOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ BANKROTO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ
ANALYSES OF THE BANKRUPTCY REASONS IN THE CONSTRUCTION SECTOR

Author(s): Angelė Lileikienė, Rasa Kulyčienė
Subject(s): Economy
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: ekonomikos nuosmukis; krizė; bankrotas; rizikingumas.

Summary/Abstract: Ekonomikos nuosmukio metu, pirmiausiai apie juntamus ekonominės krizės požymius, parodo statybų sektorius. Sumažėjusios investicijų apimtys į statybų sektorių, gana dažnai veda šio sektoriaus įmones į bankrotą. Straipsnyje išskirtos pagrindinės bankrotų priežastys teoriniu aspektu, įvertinta antikrizinio įmonių valdymo reikšmė, įvertintas statybų sektoriaus rizikingumas recesijos sąlygomis, atlikta statybų sektoriaus bankrotų skaičiaus dinamikos analizė viso šalies ūkio bankrotų skaičiaus kontekste. Įvertinus išorinių bankroto priežasčių poveikį jų skaičiui, išskirtos esminės priežastys, sukeliančios bankrotus statybų sektoriuje. Statistiniu bei įmonių rizikingumo kriterijaus metodu tikrinamos priežasčių prielaidos, kurios gali turėti praktinę naudą statybų sektoriaus įmonėms, priimant strateginius sprendimus.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian