INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT: INVESTMENT RETURN AND RISK EQUILIBRA-TION Cover Image

INVESTICINIO PORTFELIO VALDYMAS: INVESTICINĖS GRĄŽOS IR RIZIKOS SUBALANSAVIMAS
INVESTMENT PORTFOLIO MANAGEMENT: INVESTMENT RETURN AND RISK EQUILIBRA-TION

Author(s): Daiva Daugintytė, Angelė Lileikienė
Subject(s): Economy
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: investicinis portfelis; investicinė grąža; rizika; akcijų kaina; fundamentalioji analizė.

Summary/Abstract: Straipsnyje suformuota investicino portfelio sudarymo etapų bei valdymo, subalansuojant investicinę grąžą su rizika problema, išanalizuoti ir susi-steminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių šiuolaikinės ir tradicinės investinio portfelio valdymo teorijų principai, išnagrinėjus jų funkcinius- korelia-cinius ryšius su Lietuvos finansų rinka. Atlikta įtraukiamų į investicinius portfelius įmonių finansinių rodiklių analizė 2005-2007m., Nasdaq Vilnius OMX akcijų kainų ir apyvarta dinamika bei atliktos analizės rezultatų pagrindu suformuoti du investiciniai portfeliai: pagal fundamentalios analizės principus ir H.Markowitz teorijos pagrindu. Taipogi sprendžiami investicinio portfelio optimizavimo bei investicinės grąžos ir rizikos subalansavimo uždaviniai, vykdomas investicinių portfelių monitoringas.

  • Issue Year: 14/2009
  • Issue No: 1
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian