THE HOTEL SECTOR ECONOMIC EFFECT FOR PALANGA TOWN ECONOMY Cover Image

VIEŠBUČIŲ SEKTORIAUS POVEIKIS PALANGOS MIESTO EKONOMIKAI
THE HOTEL SECTOR ECONOMIC EFFECT FOR PALANGA TOWN ECONOMY

Author(s): Henrika Šakienė, Kristina Zovytė
Subject(s): Social Sciences
Published by: Lietuvos verslo kolegija
Keywords: sektorius; multiplikatoriaus efektas; tiesioginis poveikis; netiesioginis poveikis; ekonominis poveikis.

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojama apgyvendinimo samprata, apibrėžiama jo vieta turizme bei įvardijamos charakteristikos, nusakančios iš ko susidaro apgyvendinimo paslauga. Apgyvendinimas yra vienas iš pagrindinių ir labiausiai matomų bei jaučiamų elementų turisto kelionėje, jis sudaro apie 30 proc. visos turizmo paslaugų paketo vertės. Viena iš populiariausių turistų nakvynės vietų yra viešbučiai, kurie klientams teikia pilną paslaugų paketą ir tuo patraukia vartotojus. Apgyvendinimo sektorius pritraukia turistus, o kartu ir užsienio valiutą, yra svarbus vietos darbdavys bei dalyvauja realizuojant kitų, tokių kaip energetika, maisto pramonė, tekstilė sektorių produkciją. Straipsnyje analizuojamas vieno iš svarbiausių Lietuvos kurortų – Palangos viešbučių sektorius ir tai, kaip turistų išlaidos įtakoja viešbučius bei viso miesto ekonomiką. Siekiant šio tikslo pristatomi instrumentai, kurių pagalba galima vertinti turizmo poveikį ekonomikai. Norint detaliai įvertinti apgyvendinimo sektoriaus įtaką regiono ekonomikai, analizuojamas tiesioginis ir antrinis poveikiai, kurių pastarąjį sudaro netiesioginis ir dirbtinis. Straipsnyje pristatomi ekonominiam poveikiui apskaičiuoti naudojami įvairūs multiplikatoriai ir įėjimo-išėjimo modelis. Plačiau pristatomas bendras multiplikatoriaus efektas, kuris pasireiškia regiono ekonomikoje tuomet, kai atvykstantys turistai (tiek atvykstantys užsieniečiai, tiek vietiniai turistai iš kitų rajonų) išleidžia pinigus apgyvendinimo paslaugoms, taip padidindami bendras kurorto pajamas tiek apgyvendinimo sektoriuje, tiek kituose sektoriuose, kartais net netiesiogiai susijusiuose su turizmu. Ši analizė įvertina pokyčius tam tikruose sektoriuose dėl pasikeitusių turistų išlaidų, nagrinėja apgyvendinimo sektoriaus indėlį į regiono ekonomiką: sukuriamas pajamas ir darbo vietas apgyvendinimo sektoriuje bei dėl to pasikeitusią kitų sektorių gamybą ir namų ūkių vartojimą. Siekiant straipsnyje užsibrėžto tikslo, vertinamas Palangos miesto viešbučių indėlis į miesto ekonomiką, skaičiuojamas tiesioginis ir antrinis poveikiai.

  • Issue Year: 15/2009
  • Issue No: 2
  • Page Count: 1
  • Language: Lithuanian