The North Atlantic Treaty Organization and Slovakia in 2008  Cover Image

Severoatlantická Aliancia a Slovensko v roku 2008
The North Atlantic Treaty Organization and Slovakia in 2008

Author(s): Matúš Korba
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: NATO; Slovensko; Samit v Bukurešti; Afganistan; Balkán

Summary/Abstract: Analýza približuje, akým spôsobom sa Slovensko za päť rokov členstva v NATO vyrovnalo s výzvou aktívne sa zapojiť do politickej činnosti Aliancie, ako aj do jej vojenských operácií krízového manažmentu a aké úlohy plní v súčasnosti v rámci transformujúceho sa NATO.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 37-47
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak