NATO and Slovakia Cover Image

Severoatlantická aliancia a Slovensko
NATO and Slovakia

Author(s): Matúš Korba
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Zmenený charakter globálneho bezpečnostného prostredia a nové bezpečnostné hrozby si vynútili prehĺbenie medzivládnej spolupráce v rámci existujúcich integračných zoskupení. Popri reforme Severoatlantickej aliancie si vyžiadali aj posilňovanie bezpečnostnej a obrannej dimenzie Európskej únie. Členské štáty NATO na základe skúseností z Bosny a Hercegoviny (od roku 1995), Kosova (od roku 1999), Afganistanu (od roku 2003) a pod tlakom aktuálnych bezpečnostných hrozieb postupne akceptujú, že v prípade budúcich rozsiahlych kríz a konfliktov vysokej intenzity bude nasadenie vojenských nástrojov krízového manažmentu predstavovať najúčinnejší prostriedok v prípade zlyhania diplomatického úsilia. Popri tom však patričnú pozornosť venujú aj civilným nástrojom krízového manažmentu, ktorých koordinované nasadenie spolu s vojenskými nástrojmi predstavuje najefektívnejší spôsob prevencie a eliminácie bezpečnostných kríz a konfliktov.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-71
  • Page Count: 17
  • Language: Slovak