NATO and Slovakia in 2009 Cover Image

SEVEROATLANTICKÁ ALIANCIA A SLOVENSKO V ROKU 2009
NATO and Slovakia in 2009

Author(s): Matúš Korba
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: V roku 2009 si Severoatlantická aliancia pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Toto jubileum oslavovala ako historicky najúspešnejšia a najefektívnejšia medzištátna vojensko-politická organizácia. Zoznam úspechov, ktoré NATO dosiahlo počas štyroch dekád studenej vojny a dvoch nasledujúcich dekád na prelome 20. a 21. storočia, je veľmi pôsobivý. Na druhej strane realita súčasného globálneho bezpečnostného prostredia a situácia v euroatlantickom priestore Aliancii ani po 60 rokoch oddych nedoprajú. V priebehu rokov 2008 a 2009 došlo v oblasti medzinárodných vzťahov k niekoľkým významným udalostiam, ktoré mali priamy dosah na bezpečnosť a stabilitu v Európe. Väčšina členských krajín NATO vo februári 2008 uznala nezávislosť Kosova a v auguste 2008 sa stala svedkom uznania nezávislosti Abcházska a Južného Osetska zo strany Ruskej federácie. Zmena štátnych hraníc Srbska vytvorila vážny bezpečnostný precedens, ktorý Ruská federácia využila v konflikte s Gruzínskom. Severoatlantická aliancia sa tak stala divákom prvej lokálnej vojny 21. storočia, ktorá prebehla v jej východnom susedstve. Narušenie teritoriálnej integrity Srbska a Gruzínska v dôsledku uznania nezávislosti ich separatistických oblastí jednak prispelo k zvýšeniu geopolitického napätia v Európe a jednak označilo začiatok novej etapy bezpečnostných vzťahov na starom kontinente. 1 Európska bezpečnostná architektúra je v dôsledku tohto javu vystavená ďalšej zaťažkávacej skúške a v praxi musí demonštrovať opodstatnenosť svojho súčasného „dizajnu“. Základným inštitucionálnym prvkom tejto architektúry je NATO, ktoré v záujme zachovania bezpečnosti a stability v Európe musí reagovať na globálne vplyvy a regionálne bezpečnostné výzvy a čo najskôr sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Od účinnosti tejto adaptácie závisí úroveň bezpečnosti v Európe a každé zdržanie vracia starý kontinent k politicky a bezpečnostne nestabilnej situácii pripomínajúcej prvú polovicu 90. rokov minulého storočia. Najvyšší politickí predstavitelia členských krajín si uvedomujú potrebu, aby sa Aliancia rýchlo a efektívne prispôsobila novej situácii, a problematikou ďalšej fázy jej transformácie sa zaoberali počas celého roka 2009. Vývoj vnútri NATO vytváral tlak na jednotlivé členské krajiny, aby sa v politickej rovine zapojili do transformačného procesu a vo vojenskej rovine pokračovali v reformách svojich ozbrojených síl. To, ako sa s týmito výzvami vysporiadalo Slovensko, je predmetom nasledujúcich riadkov.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 35-50
  • Page Count: 16
  • Language: Slovak