Uhistorycznienie nauk o kulturze – niemieckie modele kulturoznawstwa Cover Image

Uhistorycznienie nauk o kulturze – niemieckie modele kulturoznawstwa
Uhistorycznienie nauk o kulturze – niemieckie modele kulturoznawstwa

Author(s): Magdalena Saryusz-Wolska
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: Na temat istoty kulturoznawstwa zaś od dwóch dziesięcioleci toczy się żywa debata – jednym z jej miejsc był moguncki uniwersytet. Dyskusja ta zrodziła jednak więcej pytań niż odpowiedzi, nie uporządkowawszy nawet fundamentalnej kwestii: czy kulturoznawstwo jest jedno (Kulturwissenschaft), czy jest ich wiele (Kulturwissenschaften)? A może jest tak rozmyte, że nie ma go wcale, jak wynika z artykułu Engela, i należałoby mówić raczej o kulturoznawczo zorientowanych dyscyplinach, na przykład o kulturoznawczym literaturoznawstwie? Status kulturoznawstwa w Niemczech nie został od tamtej pory doprecyzowany, mimo że zorganizowano wiele konferencji poświęconych temu problemowi oraz wydano liczne publikacje. Na rynku funkcjonuje nawet kilka podręczników i leksykonów, ale przedstawiają one różne, nieraz wręcz wzajemnie sprzeczne koncepcje. Pewne jest tylko, że ciągła dyskusja na temat specyfiki niemieckiego kulturoznawstwa wpisana jest w jego funkcjonowanie. Przyglądając się z zewnątrz refleksji o kulturze prowadzonej przez naszych zachodnich sąsiadów, można jedynie pokusić się o tezę, że obecnie jej charakterystyczną cechą jest uhistorycznienie dyscypliny oraz jej przedmiotu.

  • Issue Year: 13/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 302–315
  • Page Count: 14
  • Language: Polish