MODI MEMORANDI. A LEXICON OF THE CULTURE OF REMEMBRANCE Cover Image
  • Offer for Individuals Only 21.00 €

MODI MEMORANDI. LEKSYKON KULTURY PAMIĘCI
MODI MEMORANDI. A LEXICON OF THE CULTURE OF REMEMBRANCE

Author(s): Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Joanna Kalicka
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Language and Literature Studies, Psychology, Studies of Literature, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Culture, Philology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Nie ma tego rodzaju leksykonu w literaturze polskiej i światowej. Opracowało go wspólnie 101 autorów, wśród których są historycy, socjologowie, kulturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, pracujący w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Przedmiotem 180 haseł tej publikacji są język i tradycja badań pamięci. Leksykon porządkuje wiedzę na temat form reprezentacji historii, jej kulturowego znaczenia oraz obecności przeszłości w teraźniejszości.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-661-7
  • Page Count: 592
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish