SOCIAL CONTEXT AND THE CONSEQUENCES OF PEER VIOLENCE AND BULLYING Cover Image

DRUŠTVENI KONTEKST I POSLEDICE VRŠNJAČKOG NASILJA
SOCIAL CONTEXT AND THE CONSEQUENCES OF PEER VIOLENCE AND BULLYING

Author(s): Ostoja Barašin
Subject(s): Behaviorism, Studies in violence and power, Victimology, Sociology of Education
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: peer violence and bullying; school violence; abuser; violence;

Summary/Abstract: Ovaj rad će se baviti problemom vršnjačkog nasilja koje je prisutno u svim tipovima savremenog školstva. Razlike između zemalja u ovom pogledu postoje samo u rasprostranjenosti i učestalosti određenih formi školskog nasilja, kao i njihovoj oštrini. Ovo je ne samo aktuelan, već i alarmantan problem koji traži ublažavanje i rješenje. Kriza porodice i kriza društva je posredovala u pojavi učestalosti i manifestaciji fizičkih oblika nasilja u školi. Raširenost i oblici vršnjačkog nasilja nisu samo simptomi krize škole, već i gubljenje identiteta škole, nastavnika (pad kvaliteta nastavnika) i njihove profesije, ali i identiteta učenika. Oštra socijalna nejednakost u društvu podstiče školsko nasilje i etničku netolerantnost i konfliktnost, iako nije samo ona temelj nasilja u društvu i školi. Svakako, i škola je kao društvena institucija izvor simboličkog nasilja kroz organizaciju i rukovođenje, ali i preko još uvijek autoritarnih stilova nastave, kao i preko nastavnih programa, udžbenika, „skrivenog“ nastavnog programa. Sve ovo predstavlja jedan od značajnih izvora školskog nasilja koje upotpunjuje nasilje u porodici, na ulici i nasilje koje se svakodnevno prikazuje putem masovnih medija. Naravno, recepta za prepoznavanje žrtve nema, pa tako ni ovaj rad nema mogućnosti da odgovori na sva pitanja ovog problema, ali se ovim problemom treba baviti sistemski uz učešće svih značajnijih društvenih subjekata koji direktno ili indirektno djeluju u sistemu vaspitanja i obrazovanja djece.

  • Issue Year: 15/2012
  • Issue No: 32
  • Page Range: 35-43
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian