SAFETY CULTURE IN SOCIOLOGICAL DISCOURSE Cover Image

BEZBJEDNOSNA KULTURA U SOCIOLOŠKOM DISKURSU
SAFETY CULTURE IN SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Author(s): Ostoja Barašin, Mićo Živojinović
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, International relations/trade, Security and defense, Social Norms / Social Control, Globalization
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: Security; security culture; security challenges; risks; security threats;

Summary/Abstract: Savremeni globalizacijski procesi su u direktnoj vezi sa različitim izazovima i povezani su sa mnogobrojnim bezbjednosnim prijetnjama sa kojima sedanas susreće čovječanstvo. Život u zajednici čovjeka stavlja pred stalni izbor-sukob ili saradnja. Globalizacija sa sobom nosiizazove i bezbjednosne prijetnje, kako na globalnom, tako i na regionalnom i lokalnom nivou. Sve izraženija socijalna nejednakost, siromaštvo i nezaposlenost, međudržavni i međureligijski sukobi, terorizam, klimatske promjene i niz drugih industrijskih rizika i prijetnji sve više utiču na stabilnost planete i povećavaju bezbjednosne rizike do nemjerljivih razmjera. Dolazi do ekspanzije obrazovanja nevjerovatnih razmjera i dinamike, a broj naučnih organizacija i naučnih radnika raste geometrijskom progresijom. Na taj način obrazovanje izmiče društvenoj kontroli, a mogućnost zloupotrebe znanja, takođe, raste geometrijskom progresijom. Vojna industrija, genetski inženjering i proizvodnja genetski modifikovanih organizama, najava ugradnje čipova u tijelo ljudi sa podacima o svakom čovjeku uvodi nas brzinom svjetlosti u zonu sumraka.

  • Issue Year: 21/2018
  • Issue No: 41-42
  • Page Range: 9-19
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian