EMIL DURKHEIM'S SOCIOLOGY BETWEEN UNIVERSALISM AND SOCIOLOGISM Cover Image

SOCIOLOGIJA EMILA DIRKEMA IZMEĐU UNIVERZALIZMA I SOCIOLOGIZMA
EMIL DURKHEIM'S SOCIOLOGY BETWEEN UNIVERSALISM AND SOCIOLOGISM

Author(s): Ostoja Barašin
Subject(s): Social Philosophy, History and theory of sociology, Social Theory, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: Emil Durkheim; Sociologism; Universalism; Society;

Summary/Abstract: Istražujuci cjelinu Dirkemovog učenja, nedvosmisleno se nameće zaključak da se njegovo poimanje sociologije i društvenih nauka može okarakterisati kao sociologizam, što znaci da je on vjerovao da je društvo primarno u odnosu na pojedinca, odnosno da pojedinac svoje postojanje pronalazi isključivo u okviru društva. Nesporno je da je ovaj francuski mislilac bio među najistaknutijim sociolozima koji su zagovarali ideju o primarnosti društva u odnosu na pojedinca. Takvo razmišljanje ga je dovelo do ideje da sve društvene aspekte i elemente razmatra u duhu svojih sociologističkih stavova. Mnogi teoreticari se slažu da se sociologizam najpotpunije prikazao u objašnjenju religioznog fenomena, koji se konstituiše na osobenom i od individue neshvaćenom veličanju (obožavanju) društvenosti. Kultura, politika i ekonomija kod Dirkema nužno su bile shvaćene u skladu s idejom o primarnosti društva. Univerzalistički shvaćeno, društvo predstavlja poseban entitet koji živi za sebe, nezavisno i odvojeno od života različitih individua, djelujući u sopstveno ime i težeći ciljevima različitim od onih kojima se rukovode te individue. Cjelokupna Dirkemova zamisao o pozivu sociologije zahtijevala je da ova nova nauka prekorači prag univerzitetske učionice i obrati se širem auditorijumu, čak cijelom čovječanstvu.

  • Issue Year: 23/2020
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 53-65
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian