Janusz Mariański, 'The Catholic Church in Poland in the social context. Sociological Study', Wydawnictwo Naukowe PWN (Polish Scientific Publishers PWN), Warsaw 2018, pp. 281. Cover Image

Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, ss. 281.
Janusz Mariański, 'The Catholic Church in Poland in the social context. Sociological Study', Wydawnictwo Naukowe PWN (Polish Scientific Publishers PWN), Warsaw 2018, pp. 281.

Author(s): Maria Sroczyńska
Subject(s): Sociology, Sociology of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 20/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 75-77
  • Page Count: 3
  • Language: Polish