Rituals as the Collective Memory Practices (The Chosen Problems of Generational Transmission) Cover Image

Rytuały jako praktyki pamięci zbiorowej (wybrane problemy transmisji pokoleniowej)
Rituals as the Collective Memory Practices (The Chosen Problems of Generational Transmission)

Author(s): Maria Sroczyńska
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: rituals; collective practices; youth generational transmission

Summary/Abstract: W artykule podjęto problematykę znaczenia rytuałów jako praktyk pamięci zbiorowej. Rytuały stanowią istotny wymiar pamięci przeszłości, a zarazem pas transmisyjny w podtrzymywaniu ciągłości pokoleniowej. Na płaszczyźnie empirycznej odwołano się do wybranych rezultatów badań socjologicznych, dotyczących rytuałów upamiętniania oraz obrzędów o charakterze patriotycznym, w których obok sacrum świeckiego niejednokrotnie pojawia się sacrum religijne, wzmacniające ich znaczenie. Podstawą refleksji były rezultaty badań własnych, przeprowadzonych wśród młodzieży maturalnej oraz jej rodziców pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, oraz aktualnych badań ogólnopolskich.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 24
  • Page Range: 211-227
  • Page Count: 17
  • Language: Polish