Радмила Радић, Војислав Јанић (1890–1944). Свештеник и политичар. Поглед кроз аналитички прозор Cover Image

Радмила Радић, Војислав Јанић (1890–1944). Свештеник и политичар. Поглед кроз аналитички прозор
Радмила Радић, Војислав Јанић (1890–1944). Свештеник и политичар. Поглед кроз аналитички прозор

Author(s): Mirko Mlakar
Subject(s): History of Church(es), Political history, International relations/trade, Politics and religion, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Eastern Orthodoxy, Other Christian Denominations, Book-Review
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: Radmila Radić; Vojislav Janić; Kingdom of SHS; Francis Bourne; Orthodox and Catholic Church; British-Serbian relations;

Summary/Abstract: Review of: Mirko Mlakar - Радмила Радић, Војислав Јанић (1890–1944). Свештеник и политичар. Поглед кроз аналитички прозор (Београд: Институт за новију историју Србије, 2018), 482 str. Mirko Mlakar - Радмила Радић, Мисија британске Хришћанске заједнице младих људи у Краљевини Југославији (Београд: Институт за новију историју Србије, 2019), 375 str.

  • Issue Year: 53/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 370-379
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian