The application of content analysis of newspaper articles– methodological considerati Cover Image

Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych - refleksje metodologiczne
The application of content analysis of newspaper articles– methodological considerati

Author(s): Karolina Szczepaniak
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: content analysis; qualitative research; mass communications; mass media

Summary/Abstract: W świecie społecznym składającym się niemal w całości z różnego rodzaju komunikatów, potrzeba ich pogłębionej socjologicznej analizy wydaje się niezaprzeczalna. Podstawowym wykorzystywanym w tym celu narzędziem, stosowanym także w badaniach socjologicznych, jest współcześnie analiza treści. Technika ta wymaga zatem bez wątpienia dodatkowej metodologicznej metaanalizy. Niniejszy tekst prezentuje nie tylko szczegółowe omówienie dostępnej na rynku polskim literatury metodologicznej na temat analizy treści, ale również przedstawia, dostarczając empirycznych przykładów zastosowania, autorski, algorytmiczny model prowadzenia za jej pomocą badania, dążący do maksymalnej rzetelności i intersubiektywności uzyskiwanych wyników.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 42
  • Page Range: 83-112
  • Page Count: 30
  • Language: Polish