Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0208-600X
Online-ISSN: 2353-4850
Status: Active

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
 • Issue No. 48
 • Issue No. 49
 • Issue No. 50
 • Issue No. 51
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54
 • Issue No. 55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57
 • Issue No. 58
 • Issue No. 59
 • Issue No. 60
 • Issue No. 61
 • Issue No. 62
 • Issue No. 63
 • Issue No. 64
 • Issue No. 65
 • Issue No. 66
 • Issue No. 67
 • Issue No. 68
 • Issue No. 69
 • Issue No. 70
 • Issue No. 71
 • Issue No. 72
 • Issue No. 73
 • Issue No. 74
 • Issue No. 75
 • Issue No. 76
 • Issue No. 77
 • Issue No. 78
 • Issue No. 79
 • Issue No. 80
 • Issue No. 81
 • Issue No. 82
 • Issue No. 83
 • Issue No. 84
 • Issue No. 85
 • Issue No. 86
 • Issue No. 87
 • Issue No. 88
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Profil czasopisma Folia Sociologica obejmuje szeroko rozumianą problematykę społeczną. Intencją redakcji jest publikowanie artykułów będących wynikiem oryginalnych badań empirycznych indywidualnych i zespołowych. Jesteśmy otwarci na różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne. W czasopiśmie chcemy zamieszczać artykuły mieszczące się w polu nauk społecznych i humanistycznych. Czekamy na teksty odwołujące się do klasycznej i współczesnej refleksji socjologicznej, odnoszące się do wszystkich jej subdyscyplin. Zależy nam również na opracowaniach podejmujących problematykę łączącą socjologię z innymi dyscyplinami takimi jak: antropologia, etnografia, nauka o polityce, psychologia społeczna, psychosocjologia, demografia, nauka o zarządzaniu. Redakcja zaznacza jednak, że dąży do zakorzenienia profilu czasopisma w tradycji socjologicznej, stąd artykuły o takim charakterze będą miały pierwszeństwo przy decyzji o ich publikacji. Przygotowywane tomy mogą mieć charakter monograficzny bądź też być przeglądem publikacji dotyczących różnych sfer życia społecznego. Każdy tom redagowany jest przez przez osobę czuwającą nad jego poprawnością merytoryczną.