On the need of Skills Training, Anger Control Training and Moral Reasoning Training. Aggression Replacement Training as a response to the narrative of inmates for offenses against the family and guardianship. Cover Image

O potrzebie trenowania umiejętności prospołecznych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz wnioskowania moralnego. trening zastępowania agresji w odpowiedzi na narrację osadzonych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.
On the need of Skills Training, Anger Control Training and Moral Reasoning Training. Aggression Replacement Training as a response to the narrative of inmates for offenses against the family and guardianship.

Author(s): Agnieszka Tajak-Bobek
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology
Published by: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Keywords: miejętności prospołeczne; kontrola złości; wnioskowanie moralne; Tre-ning Zastępowania Agresji; przestępczość przeciwko rodzinie; narracja;

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą przedstawienia komponentów Treningu Zastępowania Agresji z perspektywy teoretycznej oraz osadzonych w polskich zakładach karnych osób, które popełniły przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Narracyjna perspektywa pozwala na lepsze zrozumienie złożonej sytuacji osób, które swoim zachowaniem godzą w dobro rodziny i opieki. Niniejszy artykuł wskazuje na potrzeby rodzin w zakresie oddziaływań skupionych na treningu poznawczo-behawioralnym.

  • Issue Year: 111/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 99-113
  • Page Count: 15
  • Language: Polish