Making a criminal decision in the context of profits and losses Cover Image

Podejmowanie decyzji przestępczej w kontekście zysków i strat
Making a criminal decision in the context of profits and losses

Author(s): Agnieszka Tajak-Bobek
Subject(s): Social psychology and group interaction, Criminology
Published by: Fundacja Pro Scientia Publica
Keywords: Podejmowanie decyzji przestępczej; kalkulacja zysków; kalkulacja strat; motywacja do przestępstwa; pedagogika resocjalizacyjna; ryzyko aresztowania;

Summary/Abstract: Artykuł stanowi omówienie uwarunkowań procesu podejmowania decyzji przestępczych, motywowanych świadomymi pobudkami. Szczególna uwaga skierowana została na uwzględnienie samego procesu dokonywania kalkulacji zysków i strat przez przestępcę oraz postrzegania przez niego ryzyka aresztowania. Tekst podejmuje również problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej w kontekście świadomych decyzji przestępczych.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 6
  • Page Range: 141-148
  • Page Count: 8
  • Language: Polish