The Contribution of Maria Laach Abbey into the Liturgical Movement to The Outbreak of World War II Cover Image
  • Price 4.50 €

Wkład opactwa Maria Laach w działalność ruchu liturgicznego do wybuchu II wojny światowej
The Contribution of Maria Laach Abbey into the Liturgical Movement to The Outbreak of World War II

Author(s): Janusz Mieczkowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Theology and Religion, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century, 16th Century, 17th Century, 18th Century, 19th Century, Interwar Period (1920 - 1939), Pastoral Theology
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: opactwo Maria Laach; benedyktyni; ruch liturgiczny; formacja liturgiczna; Ildefons Herwegen OSB; Odo Casel OSB;

Summary/Abstract: W początkach XX w. benedyktyńskie opactwo Maria Laach w Niemczech zaczęło ogrywać decydującą rolę w europejskim ruchu liturgicznym. Przyczynił się do tego długoletni opat (1913–1946) Ildefons Herwegen, który zachęcił mnichów do apostolatu i studiów liturgicznych. W opactwie kładziono nacisk na piękne sprawowanie liturgii, do której mnichów przygotowywały konferencje liturgiczne. Formacją liturgiczną objęto duchowieństwo, środowiska akademickie, młodzież oraz świeckich katolików. Prowadzono tam badania naukowe dotyczące historii i teologii liturgii. Szczególnym osiągnięciem była wypracowana przez Odo Casela teologia misteryjna. W opactwie przeprowadzono także eksperymenty liturgiczne, które stały się podstawą posoborowej reformy liturgicznej. Opactwo prowadziło także działalność wydawniczą. Najważniejsze wydawnictwa to czasopismo „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft” oraz seria wydawnicza Ecclesia orans.

  • Issue Year: XXVI/2020
  • Issue No: 55
  • Page Range: 125-148
  • Page Count: 24
  • Language: English, Polish