Acting families II: Miljković, Todorović and Zlatković Cover Image

Глумачке породице II: Миљковићи, Тодоровићи и Златковићи
Acting families II: Miljković, Todorović and Zlatković

Author(s): Aleksandra Milošević
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 190-193
  • Page Range: 148-150
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian