Sixties - a Short Decade of Student Theaters Cover Image

Шездесете - кратка деценија студентских позоришта
Sixties - a Short Decade of Student Theaters

Author(s): Aleksandra Milošević
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Cultural history
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Почетком шездесетих година на Београдском универзитету су деловале бројне студентске аматерске позоришне сцене – неке од давнина, неке тек годину или две а неке су управо осниване. Њихова активност је била веома запажена, посета представа задивљујућа и оне су изазивале силно интересовање и ван Универзитета. Са том делотворношћу студентских позоришних сцена у једном периоду је коинцидирала појава агилног студентског и партијског руководства, понуда том руководству да преузме на коришћење дотадашњу салу Атељеа 212 у згради „Борбе”, таласи талентованих појединаца са Позоришне академије и импресивно прегалаштво предводника једне од постојећих студентских сцена.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 178-179
  • Page Range: 97-142
  • Page Count: 46
  • Language: Serbian