HISTORY OF THE THEATRE FROM THE GREAT BEČKEREK, OVER TO PETROVGRAD TO ZRENJANIN Cover Image

ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА ОД ВЕЛИКОГ БЕЧКЕРЕКА, ПРЕКО ПЕТРОВГРАДА ДО ЗРЕЊАНИНА
HISTORY OF THE THEATRE FROM THE GREAT BEČKEREK, OVER TO PETROVGRAD TO ZRENJANIN

Author(s): Aleksandra Milošević
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Cultural Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Theatre; Bečkerek; Petrovgrad; Zrenjanin;

Summary/Abstract: Музеј позоришне уметности Србије започео је нову сезону новом изложбом о ванпрестоничким позориштима, са циљем да београдску публику упозна са значајем важних позоришних центара за историју српског позоришта.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 172-173
  • Page Range: 141-142
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian