Text, music, culture. Songs for foreign language lessons Cover Image

Tekst, muzyka, kultura. Piosenki na lekcjach języka obcego
Text, music, culture. Songs for foreign language lessons

Author(s): Justyna Deczewska
Subject(s): Foreign languages learning
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Summary/Abstract: Piosenki to materiał chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języków obcych, ponieważ uatrakcyjniają zajęcia, a także podnoszą motywację i gotowość do nauki. Odpowiednio dobrane utwory, zawierające określoną leksykę lub konstrukcje gramatyczne, mogą też służyć doskonaleniu poprawności i rozwojowi sprawności językowych. Warto jednak spojrzeć na piosenki również pod innym kątem – jak na materiał o ogromnym potencjale kulturoznawczym i realioznawczym.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 39-45
  • Page Count: 7
  • Language: Polish