Interactions between remote learning participants - challenges, expectations, possible solutions Cover Image

Interakcje między uczestnikami nauczania zdalnego – wyzwania, oczekiwania, możliwe rozwiązania
Interactions between remote learning participants - challenges, expectations, possible solutions

Author(s): Justyna Deczewska
Subject(s): Education, Foreign languages learning
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: remote learning

Summary/Abstract: Pandemia COVID-19 i związany z nią okres izolacji diametralnie zmieniły wiele sfer naszego życia. Było to szczególnie widoczne w edukacji, w której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie następowały zmiany tak szybkie i rewolucyjne. Niemalże z dnia na dzień wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego, niezależnie od przedmiotu i poziomu kształcenia, zostali postawieni przed koniecznością nauki zdalnej. Nauczyciele musieli zorganizować proces dydaktyczny, uczniowie — samodzielną pracę. Warto spojrzeć na tę sytuację z perspektywy kilku miesięcy,wyciągnąć wnioski i przemyśleć, które z nowych rozwiązań pomogą zoptymalizować proces nauczania w przyszłości zarówno podczas zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny, jak i nauki zdalnej.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 13-18
  • Page Count: 6
  • Language: Polish