Challenges of Integration of Cartographic with Text Sources on the Example of Warsaw in the Eighteenth Century Cover Image

Wyzwania integracji źródeł kartograficznych i tekstowych na przykładzie Warszawy w XVIII w.
Challenges of Integration of Cartographic with Text Sources on the Example of Warsaw in the Eighteenth Century

Author(s): Marta Kuc-Czerep, Katarzyna Słomska
Subject(s): Maps / Cartography
Published by: Polskie Towarzystwo Historyczne
Keywords: topografia historyczna; historia miast; mapa katastralna; przestrzeń miejska; Warszawa

Summary/Abstract: Systemy informacji geograficznej coraz częściej wykorzystywane są przez historyków zajmujących się problematyką miejską. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania tych narzędzi do rozpoznania rozwoju przestrzennego Warszawy w XVIII w. Omówione zostaną kwestie dotyczące integracji danych ze źródeł kartograficznych i pisanych, m.in. kalibracja dawnych map, ewidencja działek miejskich i wyznaczenie między nimi granic. Zaprezentowana zostanie też przykładowa wizualizacja danych źródłowych.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 7
  • Page Range: 127-143
  • Page Count: 17
  • Language: Polish