ON THE SPIRIT OF NATIONS - BIBLICAL GUIDELINES HOW TO CEARE NATIONAL POWER Cover Image

O DUCHU NARODÓW – BIBLIJNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BUDOWY SIŁY NARODOWEJ
ON THE SPIRIT OF NATIONS - BIBLICAL GUIDELINES HOW TO CEARE NATIONAL POWER

Author(s): Piotr L. Wilczyński
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Civil Society, Governance
Published by: Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Keywords: Bible;nation;national identity;national power;national spirit

Summary/Abstract: Największy bestseller świata, Biblia, zwana także Księgą Życia, chociaż powstała w starożytności, zawiera odpowiedzi na wiele pytań nurtujących współczesne społeczeństwa. Jako podstawa wielu wyznań, w całości bądź częściowo, z dodanymi apokryfami lub bez nich, stanowi wciąż niewyczerpane źródło poznania. Można w niej także znaleźć treści istotne z geopolitycznego punktu widzenia. Celem artykułu jest dostarczenie, w oparciu o wersety biblijne, odpowiedzi na pytania związane z istnieniem narodów i budową siły narodowej. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzający się w Biblii motyw ducha narodu, co odpowiada współczesnemu wyrażeniu tożsamości narodowej, a także na problemy kierowania, lub zarządzania narodami. W pierwszych dwóch częściach zawarto biblijne przestrogi i wskazówki dotyczące budowy siły narodowej, a trzecia poświęcona jest duchowi narodowemu.Artykuł odkrywa szereg tajemnic, które dla osób nie studiujących Pisma Świętego pozostają niedostępne.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 31
  • Page Range: 35-57
  • Page Count: 23
  • Language: Polish